Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvození zatížení od hmotností tekutiny (média)

13. 7. 2016

 

1. Hmotnost tekutiny

V některé literatuře se zatížení od hmotnosti tekutiny (či jinak média) označují jako zatížení živé, naproti tomu hmotnost potrubí a hmotnost izolace označuje tato literatura jako zatížení mrtvá. Jinak řečeno je to termín, který označuje jiným termínem dobu působení tohoto zatížení.
Hmotnost tekutiny se v našem případě udává v kg na jeden metr potrubí. Násobením tíhovým zrychlením dojdeme k zatížení potrubí hmotnosti tekutiny v kN/m. Vypočítává se z vnitřního rozměru potrubí a z hustoty tekutiny (tekutiny) v něm obsažené. Viz tabulka v poslední kapitole.Vzorec pro přepočet hustoty plynu na hustotu při tlaku a teplotě plynu v potrubí

v1.jpg

kde      p a t   - tlak a teplota plynu v potrubí
(ró)0 - hustota z tabulky
p= 0,1MPa,    (gama)=0,00366 K-1
 
Poř. číslo
Název materiálu tekutiny v potrubí - kapaliny
Hustota materiálu tekutiny v kg/m3
1
Aceton
789,9
2
Anilin
1022
3
Benzin
700 až 750
4
Benzen
877
5
Butanol
809,8
6
Etanol
789,3
7
Glycerol
1261
8
Heptan
683,8
9
Hexan
659,4
10
Chloroform
1483
11
Kyselina dusičná
1527
12
Kyselina mravenčí
1220
13
Kyselina octová
1049
14
Kyselina sírová
1840
15
Metanol
791,7
16
Olej olivový
910
17
Olej ricínový
960
18
Olej terpentýnový
855
19
Olej transformátorový
866
20
Petrolej
760 až 860
21
Rtuť
13579
22
Tetrachlormetan
1597
23
Toluen
867
24
Voda
998
25
Těžká voda
1105
Tabulka - Hustota tekutiny - kapaliny v potrubí při 20 st.C
 
 

 

Poř. číslo

Název tekutiny v potrubí - plyny

Hustota tekutiny v kg/m3

1

Acetylén

1,147

2

Amoniak

0,75

3

Argon

1,759

4

Bromvodík

3,563

5

Butan

2,559

6

Dusík

1,234

7

Ethan

1,24

8

Ethylén

1,235

9

Fluor

1,673

10

Hélium

0,1762

11

Chlor

3,12

12

Chlorovodík

1,605

13

Metan

0,707

14

Kyslík

1,409

15

Oxid dusnatý

1,323

16

Oxid dusný

1,938

17

Oxid siřičitý

2,82

18

Oxid uhelnatý

1,234

19

Oxid uhličitý

1,951

20

Ozón

2,114

21

Propan

1,942

22

Sirovodík

1,501

23

Vodík

0,08895

24

Vzduch

1,2759

    Tabulka - Hustota tekutiny - plynu v potrubí při 20 st.C

 

2. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 

ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí. Část 3: Konstrukce a  výpočet

S.Jirků, Z.Klepš, J.Nožička: Tabulky pro mechaniku a strojnictví

Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky, Albra, 2005