Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zatížení vynucenými pohyby potrubí - pohyby hrdel navazujících zařízení

15. 8. 2014
 1. Základní informace o pohybech hrdel        
           Pohyby hrdel jsou složeny ze tří posuvů u, v a w (ve směru os x, y a z) a tří rotací okolo uvedených tří os. Jednotkou posuvů je milimetr jednotkou rotací je úhlový stupeň nebo radián.
          Pohyby hrdel jsou způsobeny tepelnou roztažností materiálu tlakové nádoby, aparátu a ostatního zařízení, které je pevně ukotveno k základu.
          Pohyb hrdel může být způsoben i pohybem samotného základu pod již jmenovanými zařízeními.
           Pohyby hrdel zatěžují potrubí i hrdla samotná.

 

2. Možnosti získání velikostí pohybu hrdel

2.1. Získání velikostí pohybů hrdel od výrobce zařízení

           Někteří výrobci udávají vdokumentaci svého výrobku imožné pohyby hrdel odvozené z druhu materiálu použitého na zařízení a z teploty, pro kterou je zařízení navrženo. Proto jedůležité přečíst si veškerou dokumentaci dodávanou se zařízením.

 

2.2. Výpočet velikosti pohybů hrdel

          Využijeme toho, že pohyb hrdel je závislý na tepelné roztažnosti zařízení. Z dokumentace tedy odměříme svislou i vodorovné vzdálenosti (lx,ly,lz) hrdla od pevného uchycení zařízení k základu a teplotu (delta t), pro kterou je zařízení zkonstruováno. Za vzdálenost  se bere délkový rozměr mezi ukotvením zařízení a hrdlem vždy promítnutá do směru příslušné osy. Dále z tabulek či norem vyhledáme součinitel tepelné roztažnosti (alfa) materiálu, z kterého je zařízení vyrobeno. A použijeme základní vzorec pro výpočet tepelné roztažnosti, a to pro všechny tři souřadné směry.  

v3.jpg