Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kvazistatické řešení - Dynamický zatěžovací koeficient (DLF)

31. 10. 2018

         Náhlé uvolnění (v reálu např. otevření pojišťovacího ventilu) potrubí rozkmitá vlastní frekvencí. Kmitání bude tlumené. DLF je dán  poměrem průhybu dynamického (tj. po akci) průhybu statického (před akcí). Jinak by se dal DLF  napsat též jako funkce první horní a první dolní amplitudy. 

Dynamický součinitel je závislý na poměru ω/ω0, tj. poměru času akce  t0 a periody nejnižší vlastní frekvence kmitání potrubí T. Z toho se potom diagram uvedený v normě, viz dole. Tímto dynamickým součinitelem (Dynamic Loading Factor) se vynásobí staticky vypočítaná síla.  Dynamický koeficient dle ČSN EN 13480-3 je na obrázku č. A.2.4-2 Dynamický součinitel zatížení. Hodnoty dynamického součinitele zatížení odečteme z uvedeného grafu. Maximální hodnota kDLF  =2,0.