Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpočet svařovaného spoje

9. 8. 2013

U svarových spojů trubek nesmí součinitel hodnoty spoje ksí překročit následující hodnoty:

–       u zařízení podrobených destruktivním a nedestruktivním zkouškám, které potvrzují, že celá skupina svarů nevykazuje žádné významné vady: 1,00
–       u zařízení podrobovaných namátkovým nedestruktivním zkouškám: 0,85,
–       u zařízení, která nejsou podrobována nedestruktivním zkouškám jiným než vizuální kontrole: 0,7.
U svařované trubky se šroubovým spojem se součinitel hodnoty spoje může korigovat koeficientem ksí, kterým se vydělí. Koeficient ksí je závislý na úhlu sklonu, který svírá svar s povrchovou přímkou, viz obrázek.
 
o1.jpg
 
Obrázek Závislost koeficientu ksí na úhlu alfa