Jdi na obsah Jdi na menu
 


Materiál podpěr a určení dovoleného napětí

13. 6. 2013
1. Materiál

Materiály použité při výrobě podpěr musí být přípustné pro provozní podmínky a podmínky prostředí potrubí. Materiály podpěr, které jsou v kontaktu s potrubím, musí být kompatibilní a nesmí ovlivňovat požadované metalurgické charakteristiky materiálu potrubí. Materiály musí splňovat požadavky technických norem.

Materiál podpěr se předpokládá 11373 (1.0037) a/nebo 11375 (1.0038). Tyto podpěry se smí použít pro teploty média (páry, kondenzátu) do max. teploty 300°C včetně. Pro náročnější aplikace může být vyroben z materiálu 16Mo3.

Označení materiálu

Materiálové číslo

Označení ČSN

Teplota max. použití

S235JRG1

1.0037

11373

300°C

S235JRG2

1.0038

11375

300°C

16Mo3

1.5415

12020

500°C

                         Tabulka nejčastějších materiálů podpěr

 
2. Dovolené napětí u podpěr
je menší z hodnot vypočítané z meze kluzu při konstrukční teplotě vydělené bezpečnostním koeficientem nebo pevnosti materiálu při konstrukční teplotě dělené bezpečnostním koeficientem.  V případě, že se v materiálu rozvíjí creep a je rozhodující hodnota pevnost v creepu, dovolené napětí je vypočítáno  vydělením bezpečnostním koeficientem. Bezpečnostní koeficienty je možno najít v technických normách.
 
 
 
3. Konstrukční teploty pro jednotlivé části podpěr
 

Teplota tekutiny

t °C

a) Konstrukční teplota částí pod izolací

 

Přivařené části, třmeny a svorky

t

Části bez přímého dotyku s trubkou

t-20

Šrouby, svorníky, matice, čepy

t-30

b) Konstrukční teplota částí mimo izolaci

 

Části přímo spojené s trubkou

0,5t, min.80

Šrouby, svorníky, matice, čepy

0,33t, min.80

                 Tabulka konstrukčních teplot pro jednotlivé části podpěr 
 
 

4. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 
 
ČSN EN 13480-2 Kovová průmyslová potrubí, Část 2 Materiály
ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí, Část 3 Konstrukce a výpočet