Jdi na obsah Jdi na menu
 


Napětí od zatížení zásypem zeminy nad potrubím

18. 1. 2014

 1. Dovolené napětí

            Jedná se o zatížení v příčném, jinak obvodovém směru hlavního napětí trubky. Toto napětí se přičítá k napětí, které vzniká od vnitřního tlaku média (tj. zemního plynu, vody apod.). Tento součet se porovnává s dovoleným napětím vypočítaným dle příslušných norem.

 

2. Zatížení zásypem zeminy a výpočet únosnosti trubky

je v příslušné kapitole složky "Zatížení potrubí" na těchto našich stránkách.Výpočet únosnosti trubky při vnějším zatížení zásypem zeminy nad potrubím je v této složce a v kapitole další . 

 

3. Specifika chování potrubí z plastů

           Uvedené zatížení zeminou způsobuje primární napětí. Pro primární napětí platí, že i při konstantním napětí u plastů roste deformace. Toto se nazývá creep nebo též tečení. Pro primární napětí se musí dovolené napětí brát v úvahu teplotu media a plánovanou životnost tak, aby vyhovovala působení creepu za daný čas. Odvozuje se tedy ze srovnávacího napětí, které se najde v přílohách norem např. ČSN EN ISO 15494 (64 6403).

          V tomto případě dochází k tomu, že působení mechanického napětí, např. od uvedeného zatížení zeminou, řetězce makromolekuly plastu rozvinují snadno, ale potřebují k tomu určitou dobu. Po uvolnění napětí, které v tomto případě zatížení zeminou většinou v praxi nenastává, se opět pozvolna vracejí do původního neuspořádaného stavu, který je pro ně nejstabilnější. Tato zpožděně elastická deformace se nazývá viskoelastická deformace a je charakteristická právě pro chování plastů.