Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stabilita potrubí v zemi

24. 11. 2015

1. Použité značky a jednotky ventily

 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

FB1

síla přitížení potrubí zeminou bez vlivu hladiny spodní vody 

2.

FB2 

síla přitížení potrubí zeminou s vlivem hladiny spodní vody (tj. zemina pod úrovní spodní vody) 

3.

FM

síla od hmotnosti potrubí (tíha potrubí)

4.

 FV 

vztlaková síla potrubí

5.    

6.

 

 

 
 
2. Stabilita potrubí v zemi
 
2.1.  Vztlak spodní vody působící na potrubí
 
        Při uložení potrubí do země s výskytem hladiny spodní vody, je vhodné počítat s účinky vztlaku prázdného potrubí. Princip posouzení vychází z vektorového sečítání působících sil. Platí rovnice:
 
vzo4.jpg
 
2.2. Jiné možnosti porušení stability potrubí v zemi
      
        Jiné možnosti porušení stability potrubí v zemi a možnosti jejich výpočtu viz norma citovaná v následující kapitole.
 
 

3. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 

 

ČSN EN 13480-6 „Kovová průmyslová potrubí“ Část 6. „Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi“.

ČSN EN 1295-1 "Statické výpočty potrubí uloženého v zemi při různých zatěžovacích podmínkách" Část 1 "Všeobecné požadavky"

ČSN 73 0039 "Navrhování objektů na poddolovaném území"