Jdi na obsah Jdi na menu
 


Laminátové (jinak GRP) potrubí - standardizace a výpočetní data

17. 4. 2015

1. Výčet norem, které se laminátovým potrubím zabývají a některá data

1.1. ČSN EN ISO 14692-3(450040) Naftový a plynárenský průmysl – Sklolaminátové potrubí (GRP)- Část 3: Systém návrhu potrubí
Zde jsou vedeny jako nejběžnější tyto vlastnosti laminátového potrubí pro: Obsah pryskyřice (EP,VE nebo UP): 45%, Obsah skla (vláknitá výztuž): 55%
 
Vlastnost
Jednotka
Hodnota
Obvodový modul pružnosti v tahu
MPa
22 000
Poissonův poměr (obvodový/osový)
-
0,55
Osový modul pružnosti v tahu
MPa
12 000
Poissonův poměr (osový/obvodový)
-
0,3
Smykový modul pružnosti
MPa
10 000
Tepelná roztažnost obvodová
10-6 mm/mm/K
13
Tepelná roztažnost osová
10-6 mm/mm/K
18
Tabulka Základní technické parametry běžného potrubí
 
1.2. DIN 16965-1  Wound glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF) pipes, Type A pipes, dimensions.
Potrubí z vinutého skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí (UP-GF), Typ potrubí A, rozměry.
 
1.3. DIN 16965-2  Wound glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF); pipes, Type B pipes, dimensions.
Potrubí z vinutého skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí (UP-GF), Typ potrubí B, rozměry.
 
1.4. DIN 16965-4  Wound glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF); pipes, Type D pipes, dimensions.
Potrubí z vinutého skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí (UP-GF), Typ potrubí D, rozměry.
Struktura laminátu:
1. Vnitřní vrstva, tj. vrstva tvořící ochranu proti chemikáliím. Je tvořena pryskyřicí s gelovým povlakem a nasekanými skelnými vlákny, je tlustá minimálně 2,5mm. Obsah pryskyřice: 75%, obsah skla: 25%.
2. Střední vrstva, tj. vrstva, která odolává mechanickému zatížení potrubí. Je tvořena vinutou skelnou tkaninou, rovingem a nasekanými skelnými vlákny. Obsah pryskyřice: 40%, obsah skla: 60%.
3. Povrchová vrstva, tj. vrstva, tvořící povlak chránící potrubí proti UV záření a chemikáliím. Je tvořena povrchovým povlakem chránícím proti UV záření a jednorázovým napadením chemikáliemi.

Poř.

č.

Vlastnosti

Jednotky

Hodnoty pro trubky typ D

1.

Obvodová pevnost v tahu

MPa

360

2.

Osová pevnost v tahu

MPa

180

3.

Obvodový modul pružnosti

MPa

14000

4.

Osový modul pružnosti

MPa

8000

5.

Součinitel teplotní  expanze

1/K

25.10-6

6.

Hustota

kg/m3

180

Tabulka Základní technické parametry potrubí typ D
 
 
1.5. DIN 16965-5  Wound glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF); pipes, Type E pipes, dimensions
Potrubí z vinutého skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí (UP-GF), Typ potrubí E, rozměry.
Struktura laminátu:
1. Vnitřní vrstva, tj. vrstva tvořící ochranu proti chemikáliím. Je tvořena pryskyřicí s gelovým povlakem a nasekanými skelnými vlákny, je tlustá minimálně 2,5mm. Obsah pryskyřice: 70%, obsah skla: 30%.
2. Střední vrstva, tj. vrstva, která odolává mechanickému zatížení potrubí. Je tvořena vrstvou tlustou max. 6,5mm tvořenou jen nasekanými skelnými vlákny. Druhá vrstva je tvořena ze skelné tkaniny a nasekanými skelnými vlákny.  Obsah pryskyřice: 65%, obsah skla: 35%.
3. Povrchová vrstva, tj. vrstva, tvořící povlak chránící potrubí proti UV záření a chemikáliím. Je tvořena povrchovým povlakem chránícím proti UV záření a jednorázovým napadením chemikáliemi.

Poř.

č.

Vlastnosti

Jednotky

Hodnoty pro trubky typ E

1.

Obvodová pevnost v tahu

MPa

80

2.

Osová pevnost v tahu

MPa

80

3.

Obvodový modul pružnosti

MPa

8000

4.

Osový modul pružnosti

MPa

8000

5.

Součinitel teplotní  expanze

1/K

30.10-6

6.

Hustota

kg/m3

1600 až 1700

Tabulka Základní technické parametry potrubí typ E
 
2. Další platné normy pro laminátová potrubí
ČSN EN ISO 14692-1(450040) Naftový a plynárenský průmysl – Sklolaminátové potrubí (GRP)- Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiál
 
ČSN EN 1638 (643161) Plastové potrubní systémy – Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) – Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku
 
ČSN EN 13926 (69 8923) Vinuté laminátové tlakové nádoby – Materiály, konstrukce, výroba, zkoušení
 

DIN 16966-1  Glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF) pipe fittings and joint assemblies; fittings; general quality requirements and testing.

Potrubí, tvarovky a  spoje ze skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí (UP-GF), tvarovky, všeobecné požadavky na jakost a zkoušky.

 

DIN 16966-2  Glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF) pipe fittings and joints; Elbows, Dimensions.

Potrubí, tvarovky a  spoje ze skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí (UP-GF), oblouky, rozměry.

 

DIN 16966-4  Glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF) pipe fittings an joints; Tees, Nozzles, Dimensions.

Potrubí, tvarovky a  spoje ze skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí (UP-GF), T-kusy, Hrdla, rozměry.

 

DIN 16966-5  Glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF) pipe fittings and joints; Reducers, Dimensions.

Potrubí, tvarovky a  spoje ze skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí (UP-GF), redukce, rozměry.

 

DIN 16966-6  Glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF) pipe fittings and joint assemblies; collars, flanges, joint rings, dimensions.

Potrubí, tvarovky a  spoje ze skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí (UP-GF), lemy, příruby, spojovací kroužky, rozměry.

 

DIN 16966-7  Pipe joints and their elements of glass fibre reinforced polyester resins - Part 7: Bushings, flanges, flanged and čelní spojení; general quality requirements and test methods.

Potrubní spoje a jejich prvky potrubí skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí - Část7: Objímky, příruby, tvarovky a sestavy spoje, všeobecné požadavky na jakost a zkoušky.

 

DIN 16966-8  Glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF) pipe fittings and joints; Laminated joints; Dimensions.

Potrubí, tvarovky a  spoje ze skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí (UP-GF), Laminované spoje, rozměry. 

 

DIN 16867  Glass fibre reinforced polyester resin (UP-GF) pipes, fittings and joints for use in chemical pipelines; Technical delivery conditions.

Potrubí, tvarovky a  spoje pro chemický průmysl ze skleněného vlákna zesíleného polyesterovou pryskyřicí (UP-GF), Technické dodací podmínky.