Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Program pro pevnostní výpočty potrubí CAESARII

21. 10. 2013

 

Reklama

Majitel programu:           Intergraph, USA, www.intergraph.com , www.coade.com

Distributor programu v ČR a SR:      Cadvision s.r.o., Slovensko, www.cadvision.sk

Kurzy pro obsluhu Caesaru II v angličtině:   Kurzy Caesar II - PIPING-KNOWLEDGE

Kurzy pro obsluhu Caesaru II v češtině:       Login - Cadflix

 

 

Intergraph ® CAESAR II®

Intergraph CAESAR II vyhodnocuje chování potrubních systémů podle mezinárodních předpisů a norem samozřejmě též podle EN 13 480 „Kovová průmyslová potrubí“.

Zadávání vstupních dat a vytváření výpočtového modelu.
CAESAR II usnadňuje vstup a zobrazuje všechna data potřebná k přesné definici výpočtového modelu systému potrubí element po elementu. V každém elementu jsou definovány délkové rozměry, vnější průměr a tloušťka stěny, reakce, SIF, zda nejde o redukci, zda nejde o oblouk, druh materiálu a zatížení posuvem, silou, momentem anebo spojitými zatíženími. Ke vstupním datům lze přistupovat nebo je měnit element po elementu, nebo se mohou v souborech provádět globální změny.

8.jpg

Kombinace zatížení 

Samozřejmě je možné, že zadávat různé kombinace tlaků a teplot. Dále je možné zadávat zatížení od větru a vodních vln. Je možné zatěžovat posuvy, natočeními (simulující pokles podloží podpěr anebo posun podpěr způsobený quasistatickým řešením seismicity. Jednotlivou silou možno simulovat náhlé otevření pojišťovacího ventilu, silu hydraulického rázu v oblouku apod. Spojitým zatížením možno definovat zatížení např. od sněhu. Dále je zde možné řešit samostatným modulem potrubí vedené pod zemí.

 

Zadávání zatížení potrubního systému

Velkou výhodou programu je umožnění vytváření téměř nekonečného počtu kombinací zatížení speciálním pro to určeným modulem. Program vás na tyto kombinace navádí anebo můžete vytvořit vlastní kombinace zatížení

7.jpg


Databáze, zahrnuté v Caesaru II

 
V programu jsou zahrnuty databáze materiálů, jak amerických, tak evropských. Dále databáze hmotností a zástavbových délek některých ventilů, přírub a kompenzátorů. Dále jsou zapracovány databáze pružných podpěr a závěsů od velkého počtu výrobců.

6.jpg

Grafika 
Grafický modul umožňuje rychlou a efektivní práci při analýze výpočtových modelů, umožňuje také zobrazení výpočtového modelu včetně čísel jednotlivých nodů (uzlů), umožňuje zvýraznit v modelu průměr, tloušťku stěny, teplotu, tlak a jiná zatížení. Pro výstup jsou zobrazitelné modely s barevně vyznačeným napětím. Grafický modul též umožňuje znázornit a animovat posuvy a výchylky. Tyto mohou být znázorněny pro zvolenou kombinace statického zatížení. Při dynamickém výpočtu dokáže znázornit např. tvar vlastních frekvencí potrubí.
 
Příklady výpočtových modelů:

obr1.jpg

  
 Dále zbarvení modelu napětím:

obr2.jpg

Možnosti statické analýzy
Kromě hodnocení potrubního systému na výsledky tlakového namáhání a tepelného namáhání Je možné dále hodnotit napětí v kombinacích podle EN 13 480 a jiných světově uznávaných technických norem. Jsou zahrnuty i nelineární vztahy týkající se podpěr. CAESAR II také dokáže vybrat pružinu z určené databáze pro pružnou podpěru či závěs.

5.jpg

Možnosti dynamické analýzy
Jedná se o tyto druhy analýzy: modální, harmonickou, seismickou, spektrální a historickou. Modální analýza umožňuje vypočítat vlastní frekvence potrubí. Harmonická analýza přiřazuje k vlastním frekvencím jednotlivé harmonické budící frekvence a počítá zatížení a výchylky potrubí pro tyto eventuality. Seismická analýza počítá uvedené na základě návrhového seismického spektra. Dynamický modul má i generátor spekter pro různá jiná dynamická zatížení, například pro náhlé otevření pojišťovacího ventilu.

4.jpg


Kontrola chyb
Program CAESAR II má integrovanou automatickou kontrolu chyb. Tato kontrola chyb analyzuje vstup uživatele a provádí kontrolu i během výpočtu. Zprávy kontroly chyb jsou jasné, přesné a stručné.
 

3.jpg

Sestavování různých databází
CAESAR II umožňuje sestavení různých zákaznických databází. Zejména je to důležité u používaných materiálů potrubí, kde tím pádem existuje možnost použití materiálů, které v současných databázích chybí.

2.jpg

Rozhraní s programy pro modelování potrubí
CAESAR II zahrnuje bezproblémové a obousměrné propojení mezi CAD programy pro potrubí.
Zejména je třeba upozornit na propojení na Intergraph CADWorx Plant ®, které umožňuje předávání návrhu mezi těmito programy bez ztráty dat. 

1.jpg

 

  

Reklama

Majitel programu:          Intergraph, USA, www.intergraph.com , www.coade.com

Distributor programu v ČR a SR:      Cadvision s.r.o., Slovensko, www.cadvision.sk