Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpočet vzdálenosti podpěr v programech typu Autocad Plant či Cadworx

17. 12. 2017

Výpočet vzdálenosti podpěr dle EN 13480-3 Příloha Q.

1.     Veličiny použité ve vývojovém diagramu a jejich označení:

tabulka.jpg

2.  Umístění veličin požadovaných pro vypočet do/v Autocad Plant 3D

autocad-plant-3d---vlastnosti-potrubi.jpg

Properties: General:

1.      Short describtion:       bez požadavku  na vyplnění z hlediska výpočtu

2.      Long describtion:       D x s – material     Příklad:    30,7 x 2 – steel

3.      Long describtion:       bez požadavku na vyplnění z hlediska výpočtu

4.      Insulation thickness:  siz – material           Příklad:    40 – MW   tj.: Mineral wool

5.      Insulation type:          bez požadavku  na vyplnění z hlediska výpočtu

6.      Service:                      L anebo G               tj.: L-Liquid (kapalina), G- Gas (Plyn, pára)

 

3.     Informace o výpočtu:

Tento výpočet slouží pro určení maximálních vzdáleností podpěr při omezení průhybem či napětím a na výstupu je uváděna i hodnota spojitého zatížení od vlastní hmotnosti púotrubí. Výpočet se otevře po kliknutí na zvláštní ikonu v programu Autocad Plant 3D.

Výpočet je proveden podle Přílohy Q EN 13480-3, a vypočítává maximální vzdálenost podpěr při omezení průhybem L1 a vzdálenost podpěr při omezení napětím L2. Pro výpočet byly použity vztahy z tab. Q.2 a z tabulky Q.3. Velikost průhybu a maximálního napětí pro ocel byla omezena hodnotami v tabulce Q.2.  Hustoty  použitých materiálů jsou dány v článku Q.6.1.1.1. „Hodnoty“

V případě použití ocelových potrubí a izolace ze skelné nebo minerální vlny nemusí být materiálové vlastnosti dále zadávány. V případě použitých jiných napětí je možno zadat tyto údaje ve zvláštním vstupu.

Jako výstup byla zavedena i hodnota spojitého zatížení od vlastní hmotnosti q, která může být využita po vynásobení skutečnou vzdáleností podpěr k získání svislého zatížení podpěr.

Uvedený výpočet platí jen pro taková potrubí, u kterých se nemusí provádět přesný výpočet, například z těchto důvodů: výpočet předepisuje PED, vyšší anebo kryogenní teplota média,  rozvinutí krípu,  nutnost výpočtu únavy, či výpočet pro vyšší DN. V těchto případech se však může provést tento výpočet orientační, který je pak korigován výsledkem přesným.

4.     Informace o používání jiných materiálů než oceli.

Tak jak je napsán vývojový diagram, je možné v případě identifikace použití ocelového potrubí a izolace ze skelné nebo minerální vlny, pokračovat přímo dál, protože data pro ocel a skelnou anebo minerální vlnu jsou zadána ve vývojovém diagramu. V případě použitých jiných materiálů je možno zadat tyto údaje zvláštními vstupy.
      Pro další vývoj je možné vývojový diagram modifikovat tak, že mohou být zadány uvnitř i konstanty jiných materiálů.

dia1.jpg

 

dia2.jpg

 

            V případě, že není k dispozici uvedený dodatek k programu, pak k uvedenému stačí jednoduchá excelovská aplikace. Tato excelovská aplikace vypočítává maximální vzdálenost podpěr potrubí a délku vyložení ramena u- kompenzátoru podle EN 13480-3, Kovová průmyslová potrubí, Část 3 Konstrukce a výpočet, Příloha Q. „Zjednodušený výpočet pevnosti potrubí“. Tento výpočet potrubí se dá využít při primárním návrhu trasy potrubí a to přímo projektantem a u potrubí, kde není předepsán detailní výpočet potrubí včetně výpočtové zprávy, stačí. Další výhoda tohoto postupu spočívá v tom, že v případě, že detailní výpočet a vypracování výpočtové zprávy předepsán je, už se ve velké většině nemusí měnit trasa potrubí, která bývá iniciovaná výpočtářem při zpracování detailního výpočtu a výpočtové zprávy.      

              Tuto excelovskou aplikaci je možné si  stáhnout v kapitole 13. Ke stažení - programy pevnostních výpočtů.