Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Ověření bezpečnosti provozu potrubí

16. 3. 2015

 

1. Bezpečnost provozu potrubí podle směrnice PED 2014/68/EU a je identická s nařízením vlády č.219/2016Sb.

            Obecně platí, že jakmile je potrubí zařazeno jako „stanovený výrobek“ a provádí se posuzování shody, součástí pořizované dokumentace jsou i pevnostní výpočty. Podle uvedeného nařízení vlády je nutné určit kategorii potrubní větve, která vyjadřuje úroveň možného nebezpečí. Jestliže je potrubní větev zařazena do I., II. a III. kategorie, je nutné posoudit shodu výrobku podle modulů (jinak postupů) uvedených v příloze tohoto nařízení. Jako jeden ze vstupních podkladů pro toto posuzování je uveden pevnostní výpočet.

    

2. Bezpečnost provozu potrubí v případě degradace materiálu únavou   
        V případě většího počtu ekvivalentních zatěžovacích cyklů než 1000  za předpokládanou životnost zařízení, předepisuje ČSN EN 13480-3 nutnost provést výpočet na únavovou únosnost podle uvedené normy. Tyto počty cyklů jsou vysoce překročeny, jestliže je potrubí zatíženo kmitáním, v takovémto případě je nutné provést harmonickou analýzu pro tyto kmity, v případě, že únavová únosnost nevyhoví, je nutné kmity zatlumit.
 

3. Bezpečnost provozu potrubí v případě degradace materiálu creepem

        V případě max. dovolené teploty větším než 400°C je nutno ve výpočtu zohlednit creep materiálu zavedením pevnosti závislé na teplotě a čase.
 
 
4. Nutnost ověření bezpečnosti provozu potrubí dalšími druhy výpočtů 
         Další druhy a způsoby výpočtů kontrolující další mezní stavy, vyjdou po provedení analýzy rizik.