Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Výpočet a předání zatížení stavební konstrukce od potrubí

16. 3. 2015

1. Předání zatížení        

            Obyčejně statikovi stavební konstrukce předává výpočtář potrubí hodnoty zatížení od potrubních podpěr. Stavební konstrukce může být ocelová, zděná, betonová anebo se podpěry mohou výjimečně pokládat přímo na zem.

            Podle druhu podpěry anebo závěsu působí na stavební konstrukci určený počet silových a momentových složek. Například v případě závěsu je to jedna síla, a to svislá, v případě pevného bodu jsou to tři silové a tři momentové složky zatížení. Pro kluznou podpěru je zde jedna silová složka svislá a jedna vodorovná. Vodorovná silová složka je způsobena třením při pohybu podpěry, kterou způsobuje tepelná roztažnost potrubí. Tato síla tedy působí na stavební konstrukci vždy ve směru pohybu podpěry.

 

2. Určení zatížení podpěr u potrubí, u kterého nebyl proveden pevnostní výpočet      

          Ne ve všech případech je nutné provádět pevnostní výpočet potrubí. V případě, že tento není proveden a zatížení od potrubí je pro stavební konstrukci potřeba, postup je takovýto:

          1. Svislé síly se vypočítají z hmotnosti potrubí, izolace a média připadající na délku potrubí odpovídající jedné podpěře. V případě, že se při tlakové zkoušce potrubí použije voda, a médium má menší hustotu než voda, používá se do výpočtu svislé síly hustota vody. Prográmek pro výpočet této síly je možno najít ve složce "Ke stažení - programy pevnostních výpočtů"

          2. V případě použití kluzných podpěr a předpokládáme-li tření ocel na ocel, bývá  brána vodorovná síla ve výši 30% síly svislé. Tato síla působí na stavební konstrukci vždy ve směru pohybu podpěry, který je způsoben tepelnou roztažností potrubí.

          3. V případě použití pevného bodu doporučujeme vždy provést pevnostní výpočet potrubí. Zjednodušeně lze říci, že výpočet svislé síly je možno vypočítat podle bodu 1. A vodorovná síla je reakcí na  vektorový součet všech  vodorovných sil od kluzných podpěr. Znalec statiky zná však spoustu omezení tohoto tvrzení.