Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Koule

8. 6. 2013

1. Membránové síly a napětí pro kulový útvar

Kulová tenkostěnná nádoba o středním poloměru R a tloušťce stěny h je zatížena konstantním vnitřním přetlakem p . Dále stanovíme velikosti membránových sil a napětí ve stěně nádoby.

Vzhledem k souměrnosti ve všech řezech, jejichž rovina prochází středem bude smyková síla nulová a síly N1=N2. Oba poloměry křivosti jsou rovny R.

Z Laplaceovy rovnice můžeme přímo určit:

 

k1.jpg

Napětí -viz závěr dále.

 

2. Závěr:

Tvar koule se v potrubí používá jako: záslepka, části těles ventilů

Membránová napětí mají velikost:

 - obě hlavní membránová napětí ve stěně potrubí, tj. ve směru osy potrubí (osové napětí) i kolmé na osu potrubí (obvodové). (Termíny osový a obvodový jsou brány z hlediska celého potrubí) :

 k2.jpg

Znázornění napjatosti na Mohrových kružnicích je na následujícím obrázku:

obrkoule.jpg