Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. Součinitel tlaku pro tvarovky

23. 6. 2014
1. Definice součinitele tlaku pro tvarovky
            Součinitel tlaku tvarovky (pressure factor) X -  je koeficient v procentové formě, které udává kolik procent zatížení tlakem unese tvarovka se stejnou jmenovitou tloušťkou stěny, jestliže 100% je trubka přímá.
 

X = (tlaková odolnost tvarovky/tlaková odolnost trubky)x100%  

            Tento součinitel je udáván v normách definujících tvarovky a bývá tabulkově uspořádán v souvislosti s každou definovanou tvarovkou.
 
2. Zjednodušené odvození
            Pro pochopení funkce tohoto součinitele zavedeme předpoklad, že nebudeme uvažovat toleranci tloušťky stěny. Jako tlakovou odolnost budeme brát vzorce pro obvodové membránové napětí pro jednotlivé tvarovky a dáme ho do poměru k obvodovému membránovému napětí trubky.
 
2.1. Ohyby a oblouky
               Pro ohyby a oblouky budeme brát obvodové membránové napětí pro anuloid a vydělíme ho obvodovým membránovým napětím válce.
 
2.2. Redukce
                Pro redukce budeme brát obvodové membránové napětí pro kužel a vydělíme ho obvodovým membránovým napětím válce.
 
2.3. T-kusy
                 Pro T-kusy musíme však vycházet z napětí, které získáme  jiným způsobem, který je popsán v kapitole  5.-pevnostni-vypocty-potrubi/9.-potrubni-komponenty-s-namahanim-v-plasticke-oblasti-materialu/vyztuhy-hrdel--odbocek-a-t-kusu.html  a vydělíme ho obvodovým membránovým napětím válce.
 

3. Normy, kde je možno najít podrobnější informace

ČSN EN 10253-1 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem, Část 1 Uhlíková ocel k tváření pro všeobecné použití bez zvláštních kontrolních požadavků 
ČSN EN 10253-2 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem, Část 2 Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu 
ČSN EN 10253-3 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem, Část 3 Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření bez stanovení požadavků na kontrolu
ČSN EN 10253-4 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem, Část 4 Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků na kontrolu