Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristické číslo a odvození součinitelé

10. 10. 2013
  

 

1. Použité značky a jednotky

 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

Mo

ohybový moment

2.

Wo

průřezový modul trubky

3.

rs

střední poloměr průřezu trubky

4.

s

tloušťka stěny trubky

5.

R

střední poloměr potrubního oblouku

6.

h

charakteristické číslo

7.

kf

součinitel poddajnosti

8.

i

součinitel koncentrace napětí

9.

 

 

10.

 

 

 
 
 
2. Definice charakteristického čísla a součinitelů

 

Součinitel poddajnosti (Flexibility factor ) kf je poměr pružnosti v ohybu tvarovky k poměru pružnosti v ohybu přímé trubky. Součinitel bývá proto nazýván součinitelem zmenšení tuhosti, součinitelem snížení ohybového momentu. Převrácená hodnota se nazývá Kármánův součinitel.

            Součinitel koncentrace napětí (Stress Intensification Factor) – SIF nebo i je poměr efektivního aktuálního napětí v tvarovce od venkovního zatížení ke jmenovitému napětí v tvarovce se stejným průřezovým modulem určeným trubkou se stejnými rozměry.
           Charakteristické číslo hf je číslo, které je funkcí jak součinitele poddajnosti tak součinitele koncentrace napětí.

 

3. Příklad použití

          Největší ohybové podélné napětí v oblouku bude tedy:

vz15.jpg

kde i je součinitel koncentrace napětí a je roven

vz3.jpg

kde hf je charakteristické číslo a je rovno

vz2.jpg

 
 
 
 
4. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 
 
 
ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí – Část 3 Konstrukce a výpočet, Příloha H.

Křupka V.: Výpočet válcových tenkostěnných kovových nádob a potrubí, SNTL Praha, 1967

Podroužek L.: Navrhování, stavba a provoz tepelných sítí I. a II. Díl, SNTL Praha, 1956