Jdi na obsah Jdi na menu
 


Symetrická a nesymetrická redukce

10. 10. 2013

 

1. Použité značky a jednotky

 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

D

vnější průměr průřezu trubky

2.

d

vnitřní průměr průřezu trubky

3.

r

střední poloměr průřezu trubky

4.

h

tloušťka stěny trubky

5.

h

charakteristické číslo

6.

kf

součinitel poddajnosti

7.

i

součinitel koncentrace napětí

8.

 

 

9.

 

 

 
 
 
 
2. Porušení membránového stavu napětí

 

V místech přechodu mezi potrubím a souosou redukcí je porušen membránový stav napjatosti. Potrubí  se tak v těchto oblastech stává skořepinou bez membránového stavu napjatosti. Protože se jedná o náhlou změnu poloměru křivosti, můžeme tento stav vylepšit vložením anuloidového přechodu mezi potrubím a souosou redukcí v takovémto případě parametry skořepiny nemění náhle.

      Membránová napětí existují až v místech dostatečně vzdálených od nedodržení některých z výše uvedených podmínek, za takovéto nedodržení je brána vzdálenost od svarů mezi potrubím a redukcí. Tato vzdálenost je rovna nejméně vzdálenosti

vz1.jpg.

            Toto porušení je ještě výraznější u nesouosé redukce, kde se připojuje ještě náhlá změna polohy středu křivosti a osové zatížení má v sobě vlivem nesouososti komponenty ohybu.

 

 

3. Součinitel poddajnosti a koncentrace napětí

 

            Redukce má součinitel poddajnosti (pružnosti) kroven jedné. Součinitel koncentrace napětí i však existuje je závislý na úhlu redukce a je maximálně roven 2,0. Bližší hodnoty viz bod 4.

 

 

4. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 
  
ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí – Část 3 Konstrukce a výpočet, Příloha H.
Podroužek L.: Navrhování, stavba a provoz tepelných sítí I. a II. Díl, SNTL Praha, 1956