Jdi na obsah Jdi na menu
 


T-kusy

10. 10. 2013
 
  

1. Použité značky a jednotky

 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

D

vnější průměr průřezu trubky

2.

d

vnitřní průměr průřezu trubky

3.

rs

střední poloměr průřezu trubky

4.

s

tloušťka stěny trubky

5.

R

střední poloměr potrubního oblouku

6.

h

charakteristické číslo

7.

kf

součinitel poddajnosti

8.

i

součinitel koncentrace napětí

9.

 

 

10.

 

 

 

2. Porušení membránového stavu napětí

Membránový stav napjatosti je porušen jak zatížením tak geometrickými parametry skořepiny, tj. tloušťka, poloměry křivosti a polohy středů křivosti se mění náhle.
V místě spojení hrdla s válcovou skořepinou je omezena možnost volné deformace vnitřním přetlakem jak u vlastního hrdla, tak i u válcového pláště nádoby. Proto vznikají přídavná skořepinová napětí. Tato napětí mají největší hodnotu v místě spojovacího svaru u konstrukcí svařovaných a v místě přechodu u konstrukcí ostatních. Proto klesají skořepinová napětí rychleji v hrdle, pomaleji v plášti válce.
  

3. Jednotlivé typy provedení T-kusů a odboček

·                 Téčko vyztužené (reinforced tee), je to při montáži vyrobené zesílené téčko, malé SIF, není to tvarovka
 

obr.4.jpg

Obr.  Svařené téčko vyztužené
·                 Téčko nevyztužené (unreinforced tee), je to při montáži vyrobené nezesílené téčko, není to tvarovka
 

obr.5.jpg

Obr. Svařené téčko nevyztužené
·                 Kované téčko, při montáži se vevaří předem vyrobené kované téčko, malé SIF
 

obr.6.jpg

Obr. Kované téčko
 
·                 Sweepolet, vevařovací vyhrdlení, předkovaná tvarovka, která je při montáži vsazená a zavařená do porubí, do předem připraveného otvoru

 

 

obr.7.jpg

Obr. Sweepolet
·                 Weldolet, tvarovka, integrálně vyztužená, která je při montáži nasazená a navařená na porubí
obr.8.jpg
Obr. Weldolet
 
·                 Vyhrdlené (extrudované) téčko, je tvarovka, při montáži se vevaří předem vyrobené vyhrdlené téčko, malé SIF

obr.9.jpg

Obr. Vyhrdlené téčko

 

4. Součinitel poddajnosti pro T-kusy

Součinitel poddajnosti (Flexibility factor ) je poměr pružnosti v ohybu tvarovky k poměru pružnosti v ohybu přímé trubky. Součinitel poddajnosti T-kusů je roven jedné.
 

5.Součinitel koncentrace napětí pro T-kusy

Součinitel koncentrace napětí (Stress Intensification Factor-SIF) je poměr efektivního aktuálního napětí v tvarovce od venkovního zatížení ke jmenovitému napětí v tvarovce se stejným průřezovým modulem určeným trubkou se stejnými rozměry. Skořepinové napětí ve válcovém plášti je složeno z napětí tahového a ohybového, přičemž tahové napětí je složkou rozhodující. V hrdle naopak je skořepinové napětí převážně ohybové. Pro velikost zvýšeného namáhání je rozhodný poměr průměru hrdla k průměru válcové skořepiny. S rostoucím poměrem d/D stoupá namáhání. U menších hrdel (s poměrem 0,2 až 0,3) je zvýšení namáhání válcového pláště obdobné. Materiál hrdel v okolí spojovacího místa válcovou skořepinu vyztužuje. Podle tvaru spojení se celkový součinitel koncentrace napětí (SIF- stress intensification factor) pohybuje v mezích 1,6 až 3,5. U nejjednodušších hrdel bez protažení trubky dovnitř a bez vyztužení se uvedený součinitel pohybuje v rozmezí 4 až 5,5.

 vz3.jpg

S tím, že charakteristické číslo je

vz4.jpg

Tato hodnota však platí pro jednoduché nevyztužené svařované téčko na obrázcích téček jde o druhý případ pro ostatní případy téček je hodnota charakteristického čísla příznivější – viz kapitola 7.  

 

7. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace  
 
ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí – Část 3 Konstrukce a výpočet, Příloha H.