Jdi na obsah Jdi na menu
 


2.4. Stabilita stěny potrubí mezi podpěrami - kombinace zatížení

23. 5. 2014
1.     Použité značky a jednotky

 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

(sigma)1,2

skutečná napětí od různých druhů zatížení způsobující různou ztrátu stability

2.

(sigma)cr

kritické napětí, tj. napětí těsně před boulením

3.

(sigma)cr1,2

kritická napětí k různým typům ztráty stability

4.

(sigma)dov

dovolené napětí

5.

h

tloušťka stěny potrubí

6.

d

vnitřní průměr potrubí

7.

l1 až ln-1

délky potrubí mezi podpěrami

 

 

 

     
 
 

2. Kombinace různých druhů zatížení z hlediska stability potrubí.

               Je-li válcová skořepina namáhána současně tlakovým napětím (platí i pro tlakovou část při ohybu), tj. osové napětí a vnějším přetlakem, tj. obvodové napětí, platí interakce podle Baileyiho principu:

vst25.jpg

V případě tahu a vnitřního tlaku, dosadíme za hodnoty kritických napětí dovolená, odvozená od pevnosti materiálu.
 
 
3. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 
 
ČSN EN 13445-3 Netopené tlakové nádoby, Část 3 Konstrukce a výpočet 
Neplatná ON 69 0041 Výpočet válcových částí nádob na pevnost a stabilitu
Chalupa A. a kol.: Navrhování ocelových konstrukcí, Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření Praha, 1982
Němec J.: Výpočty pevnosti tlakových nádob, SNTL Praha, 1962
Němec J.: Tuhost a pevnost ocelových částí, Nakladatelství ČSAV Praha 1963
Křupka V.: Výpočet válcových tenkostěnných kovových nádob a potrubí, SNTL Praha, 1967