Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Používání výpočtů v plastické oblasti materiálu

28. 4. 2015

1. Základní pravidlo

              Použití výpočtu využívající plastickou oblast materiálu ve výpočtu pevnosti podle dalších kapitol nesmí být použito v případě, že by byla porušena bezpečnost, vycházející  z ducha NV č. 26/2003 Sb., Směrnice 97/23/EC Pressure Equipment Directive (PED), kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení a k ní harmonizované ČSN EN 13480  "Kovová průmyslová potrubí".

 

2. Příklady použití 

2.1. Sekundární napětí - pseudoelastická teorie

            V jiných kapitolách na těchto stránkách je napsáno podle čeho se rozděluje primární a sekundární napětí a jak funguje v případě sekundárního napětí redistribuce napětí v případě, že napětí překročí mez kluzu. A tato redistribuce napětí (neboli shake down effect) umožňuje povolit překročení meze kluzu. Může to tedy být napětí od tepelné dilatace a jednorázové posunutí podpěry. Zde se však nepoužívá teorie plasticity, ale počítá se dále lineárně jako kdyby mez kluzu nebyla. Tím samým způsobem, avšak s využitím redistribuce napětí se vypočítává dovolené "napětí".  Avšak výpočty touto teorií nejsou uvedeny v této kapitole ale v kapitole jiné, např. ve složce 5. Pevnostní výpočty potrubí, kapitole 9. Mezní stavy a článku Vyhodnocovaní napětí a pružnostní analýza pro houževnaté materiály na těchto našich stránkách.

 

2.2. Sekundární napětí - teorie plasticity

                  Mezi sekundární napětí patří i napětí od deformace příruby při utahování šroubů v přírubovém spoji. I zde proto je vlivem kluzu napětí redistribuováno, ale pro výpočet přírub podle evropských norem se používá teorie plasticity - viz výpočet dále v této kapitole. Pozor - neplatí pro ASME příruby.

 

2.3. Primární napětí - využití geometrického zpevňování

                 Mezi primární napětí patří napětí od vnitřního tlaku. U některých komponent (např. rovné desky, elipsového dna) dochází při překročení meze kluzu k tak velké deformaci, že můžeme říci, že se mění geometrický tvar na tvar pevnější, tj. přibližuje se tvaru koule. Jak uvádí membránová teorie, tvar koule je tvar s největší pevností. Tímto mechanismem dochází ke zpevňování změnou geometrie. Z tohoto důvodu je použití teorie plasticity v těchto případech dovoleno.


2.4. Primární napětí - využití vyztužovací rovnice
             Mezi primární napětí patří napětí od vnitřního tlaku. U některých komponent (např. hrdla, T-kusy, odbočky, tělesa armatur) , tam kde se počítá s vyztužovací rovnicí, je nutné, z důvodu zachování předepsané bezpečnosti, aplikovat Korekci působením tlaku na střední průměr stěny skořepiny.