Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žebra a výztuhy na potrubí

10. 7. 2013

1.    Použité značky a jednotky

 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

p

tlak

2.

Ai

plasticky deformovaná plocha - součet

3.

A

plocha výztuhy

4.

(sigma)

plastické obvodové napětí

5.

D

průměr tenkostěnného potrubí

6.

s

tloušťka výztuhy

7.

s1

tloušťka stěny potrubí

8.

l

délka potrubí – vzdálenost mezi výztuhami

9.

 

 

10.

 

 

 
 
2. Výpočet žeber a výztuh potrubí na základě plasticity

      Rovnováha sil na ožebrované trubce:

 trvz11.jpg

Z uvedeného vztahu je možno určit plochu průřezu výztuhy v závislost na vzdálenosti mezi nimi. Při rozhodování zda je úspornější ožebrovaná trubka nebo zesílení stěny trubky musíme vzít v úvahu, že plocha průřezu materiálu je stejná , tedy materiál se neušetří a pracnost stoupne. Teorie plasticity zde na rozdíl od pružné oblasti počítá s tím, že průběh napětí je po celém průřezu žebra a stěny trubky je konstantní.

 obr10.jpg

Obr. Podélný a příčný řez potrubí s výztuhami

        Minimální tloušťka trubky však v takovémto případě může být slabší, neboť není již závislá na obvodovém napětí, ale na napětí osovém. Obvodové napětí je totiž neseno z velké části výztuhami. Jak ukazuje obrázek, musí být minimální vzdálenost výztuh taková, aby se neovlivňovali průběhem napětí v trubce.
 
 
3.  Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 
 
Sobotka Z.: Teorie plasticity, Nakladatelství ČSAV Praha, 1954
Save M.A., Massonet C.E.: Plastic Analysis and Design of Plates, Shells and Disks, North Hill, 1972
Babinský M.: Nové metody pevnostních výpočtů aparátů chemických zařízení, Strojírenství 10, 1983
Babinský M.: Přednáškový cyklus, "Moderní metody navrhování částí tlakových nádob, 2003-2014, TConsult Brno
ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí – Část 3 Konstrukce a výpočet,