Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Druhy mezních stavů pro potrubí

12. 7. 2013

 

1.   Mezní stavy únosnosti
1.           Pevnost potrubí (časově stálá) pro houževnaté materiály včetně pevnosti s využitím plasticity a pro křehké materiály
2.           Pevnost potrubí za určitý čas daný creepovým poškozením nebo viskoelasticita a viskoplasticita pro plasty
3.           Pevnost potrubí za určitý čas daný nepřekročením korozního či erozního přídavku materiálu potrubí
4.           Pevnost potrubí za určitý čas daný únavovou únosností
5.           Křehká pevnost (Odolnost vůči křehkému lomu)
6.           Stabilita vůči podtlaku
7.           Stabilita při ohybu vůči zhroucení tlakové oblasti nad podpěrou i jinde
8.           Nepřekročení max. zatížitelnosti hrdel navazujících zařízení
9.           Nepřekročení max. zatížitelnosti podpěr
10.     Porušení potrubního spoje (např. přírubového)
11.         Musí být prokázáno, že potrubní systém má odolnost a kapacitu disipovat energii a že je jako celek stabilní při návrhovém seizmickém zatížení.
2.  Mezní stavy použitelnosti
1.      Nepřekročení takového průhybu potrubí, který neumožňuje  odvzdušnění potrubí nebo vypouštění kapaliny z potrubí
2.      Stabilita vůči vzpěru (např. při pevné montáži u plastů)
3.      Nepřekročení takového posuvu potrubí způsobeného tepelnou dilatací, který narušuje minimální dovolenou vzdálenost mezi potrubími či mezi potrubím a jiným objektem
4.      Netlumené kmitání vyvolané v příslušné kapitole  vyjmenovanými buzeními.
5.      Stav omezeného poškození při seismickém zatížení. Potrubí musí být konstruováno tak, aby bylo schopné udržet si svoji zásobovací kapacitu na minimální provozní úrovni i při vázné lokální poruše. To znamená, že je přípustná celková deformace potrubí, která není větší než 1,5 násobek deformace vyvolávající napětí na mezi kluzu.
 
                          Mezními stavy potrubí se zabývá  publikace "Jak na potrubí? E-knihy o pevnostních výpočtech potrubí",  k dispozici je  v kapitole č.13..Ke stažení - eknihy.