Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zatížení klimatická jako náhodná zatížení potrubí

4. 8. 2014

1. Klimatická zatížení

              Klimatická zatížení tj. u nás zatížení větrem a zatížení sněhem, mají typicky náhodný (tj.stochastický) charakter.

 

2. Zatížení větrem.

           Náhodné chování zatížení větrem vyplývá z náhodné proměnlivosti rychlosti a směru větru. Rychlost větru je veličina, která je náhodně proměnná v čase, a je tedy popsatelná náhodnou funkcí. Většinou se předpokládá, že jde o funkci stacionární, tzn. že průběh kolísání rychlosti v čase má ustálenou povahu.

                 Proměnlivost rychlosti v určitém časovém intervalu se vyjadřuje dvěma složkami: stálou složkou v čase neproměnnou a složkou pulzující v čase proměnnou, kerá se může vyjádřit statistickými parametry. Statistické soubory se sestavují z dlouhodobých záznamů rychlosti větru. Soubory mohou být uspořádány v závislosti na směru větru. Statistické charakteristiky rychlostí větrů pro některá místa v ČR a SR jsou uvedeny například v publikaci: M. Tichý a kol.: Zatížení stavebních konstrukcí, SNTL Praha , 1987.

 

3. Zatížení sněhem

                 Zatížení sněhem je nahodilé zatížení krátkodobé, přechodné, vyskytující se v zimním období, má tedy nulovou složku. Náhodnost chování se uplatňuje jen u tíhy sněhu. Náhodná proměnlivost tíhy sněhu se vyšetřuje na statistických souborech dlouhodobých záznamů. Ze statistických údajů se určují jejich charakteristiky. Rozdělení pravděpodobnosti bývá logaritmickomormální. Statistické charakteristiky tíhy sněhu na meteorologických stanicích v ČR a SR jsou uvedeny například v publikaci: M. Tichý a kol.: Zatížení stavebních konstrukcí, SNTL Praha , 1987.