Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stochastické provozní zatížení potrubí - všeobecně

29. 7. 2014
1. Náhodná provozní zatížení a normalizované zatížení
Normalizované zatížení (též maximální dovolené zatížení). Při návrhu tlakového zařízení se bere nejprve v úvahu jeho statická (nebo i dynamická) odolnost na normalizované zatížení. Toto zatížení je udáváno v různých jednotkách odvozených od jednotky síly, je to v N (Newton - síla), Nm (Newtonmetr – moment síly), MPa (Megapascal – tlak) nebo i stupeň Celsia (teplota). U tlakového zařízení včetně potrubí se bere za normalizované zatížení maximální dovolený tlak (který je kontrolován pojišťovacím ventilem) a maximální dovolená teplota (tj. maximálně dosažitelná).
Náhodné provozní zatížení je reálné zatížení mající určitý náhodný průběh v čase. Má určitý rozsah a četnost v téže jednotkách jako v předešlém, normalizovaném zatížení. Lze ho statisticky zpracovat. U tlakových zařízení je to především provozní tlak a provozní teplota. Některá zatížení mající náhodný charakter jsou uvedena v příslušných souborech kapitoly "Zatížení potrubí".
Další náhodná zatížení u potrubí jsou: zatížení od vlastní hmotnosti a klimatická zatížení. Jako normalizovaná zatížení se berou zatížení na horní hranici, jde-li omezení dané výrobní tolerancí (odvození hmotnosti z geometrických rozměrů) anebo normou (klimatická zatížení, hustota izolace) anebo střední hodnotou (hustota oceli, média).
Předpokládejme, že náhodná zatížení při funkci nějakého zatížení je tvořena normálním rozdělením (Gaussovým). V takovémto případě se vyskytuje zatížení, která je větší než zatížení maximální dovolená avšak ve velmi malé pravděpodobnosti. Znázornění vztahu normalizované zatížení (tj. maximální dovolené zatížení) a náhodné provozní zatížení je potom takovéto: 

obrzs1.jpg

Obr. Znázornění maximálního zatížení
 

2. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace

http://www.reliability.estranky.cz/clanky/zatez.html