Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zatížení od hmotností potrubí, izolace a tekutiny (média) jako náhodná zatížení

7. 8. 2014

1. Vlastní hmotnost potrubí 

                    Zatížení vlastní hmotností potrubí je stálé a nemá nulovou složku. Toto zatížení má normální rozdělení pravděpodobnosti. Toto zatížení závisí na statistických parametrech průřezu trubky a délky potrubí na jedné strané a na statistických parametrech hustoty na strané druhé. Statistické parametry rozměru a délky jsou řešeny v kapitole " Rozměry potrubí jako náhodná veličina".  Statistické parametry hustot materiálů potrubí jsou řešeny v kapitole "Materiálové konstanty a vlastnosti, které slouží určení zatížení od hmotností" ve složce "Životnostně spolehlivostní výpočty" na těchto našich stránkách.

 

2. Vlastní hmotnost izolace

                    Zatížení vlastní hmotností izolace je stálé a nemá nulovou složku. Toto zatížení má normální rozdělení pravděpodobnosti. Toto zatížení závisí na statistických parametrech průřezu izolace a její délky na jedné strané a na statistických prametrech hustoty na strané druhé. Dobré by bylo vytvořit normalizované tabulky statistických parametrů rozdělení pravděpodobnosti tloušťky izolace. Statistické parametry hustot materiálů potrubí jsou řešeny v kapitole "Materiálové konstanty a vlastnosti, které slouží určení zatížení od hmotností". U izolací z vláknitých materiálů tvořících stlačitelný objem například rohože, je třeba vzít též v úvahu reláné stlačení materiálu po montáži na potrubí.

 

3. Zatížení potrubí tekutinou (médiem)

                      Toto zatížení závisí nejen statistických parametrech vnitřního průměru trubky a délky (tj. objemu trubky) na jedné strané a na statistických parametrech hustoty na strané druhé. Důležité je též procento "naplnění objemu" potrubí v případě kapaliny a teplota v případě plynu. Statistické parametry vnitřního rozměru a délky jsou řešeny v kapitole "Rozměry potrubí jako náhodná veličina".  Statistické parametry tekutiny jsou řešeny v kapitole "Materiálové konstanty a vlastnosti, které slouží určení zatížení od hmotností" ve složce "Životnostně spolehlivostní výpočty" na těchto našich stránkách.