Jdi na obsah Jdi na menu
 


Délkové rozměry potrubí

7. 8. 2014
 
1. Úvod 
          Jak již bylo napsáno napsáno v jiné kapitole na těchto našich stránkách, parametr normálního rozdělení pravděpodobnosti vyjadřuje polohu hodnot v rozdělení (střední hodnotu) a představuje jmenovitý rozměr délkového rozměru potrubí uvedeného na výkrese. 
          Parametr sigma (směrodatná odchylka) je charakteristikou rozptýlení hodnot a vyjadřuje přesnost dosahovanou při výrobě a montáži. Jako nejhorší případ, při níž je výroba a montáž ještě realizovatelná bez zpětné úpravy projektového výkresu bereme, že hodnota regulovaného geometrického rozměru se ocitne vně intervalu bez-nazvu.jpg s pravděpodobností 0,0027. Hodnota 3x sigma je tak hodnota mezní úchylky udávané v dalším textu. Výrobky s většími úchylkami, než jsou tyto, se musí řešit individuálně, například novým pevnostním výpočtem.
 
 
2. Mezní úchylky délky dosahované při výrobě a montáži potrubí
          Mezní úchylky charakteru délky dosahované při montáži či výrobě potrubí se řídí normou ČSN ISO 2768-1. Jestliže je třeba dosáhnout jiných hodnot, musí být tyto uvedeny na výkrese.
          Dle tabulky z uvedené normy je třeba dodržet tyto nepředepsané mozní úchylky délkových rozměrů.
 

 Třída přesnosti

od 120

do 400

 od 400

do 1000

od 1000

do 2000

od 2000

do 4000

 f

 ±0,2

 ±0,3

±0,5

-

 m

 ±0,5

 ±0,8

±1,2

±2

 c

 ±1,2

 ±2

±3

±4

 v

 ±2,5

 ±4

±6

±8

 Tabulka Nepředepsané mezní úchylky  délkových rozměrů
 

3. Normy, kde je možno se dozvědět více

ČSN ISO 2768 Všeobecné tolerance - Část 1: Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

ČSN ISO 2768 Všeobecné tolerance - Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance