Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Materiálové konstanty a vlastnosti, které slouží k určení zatížení od hmotností

7. 8. 2014

              Ke specifikaci zatížení, a to zejména vlastní hmotnosti, slouží hustota potrubí, hustota média a hustota izolace.

 

1. Hustota materiálu potrubí

             Náhodná proměnlivost hustoty kovů je zanedbatelná.  Jiná je situace u jiných materiálů zajména u kompozitů (laminátů a betonu) a u materiálů, kde materiál potrubí tvoří směsi (např. keramika), kde jejich celkovou hustotu můžeme považovat za nahodilou. Je potom věcí výrobce, aby určil rozdělení hustoty pravděpodobnosti této nahodilé veličiny a její parametry. 

 

2. Hustota izolace

        Je myšlena hustota izolace včetně oplechování. U izolací z vláknitých materiálů tvořících stlačitelný objem například rohože, je třeba vzít též v úvahu reláné stlačení materiálu po montáži na potrubí. A proto by bylo dobré vytvořit normalizované normové rozdělení hustoty pravděpodobnosti pro celkovou hustotu izolací včetně stlačení a oplechování, a to  v technické normě o potrubí, jako je daná determinická hodnota.

 

3. Hustota média

           Médium tvoří též homogenní látky anebo směsi. Jestliže je médium kapalina, pak je hledisko rozdělení pravděpodobnosti podobné jako v předchozí kapitole "Hustota materiálu potrubí". 

           Jestliže je médium plyn, potom je hustota plynu závislá též na tlaku v potrubí a jeho nahodilostem.  V takovémto případě je získání rozdělení hustoty ptavděpodobnosti (popřípadě i jeho parametrů) velice složité. K prospěchu nám však slouží, že hustota plynu je řádově menší než u kapaliny a jeho vliv na celkovém namáhání potrubí od vlastní hmotnosti je potom v mnoha případech zanedbatelný.

        

​Hodnoty hustot materiálu potrubí, izolace a médií jsou uvedeny v příslušných kapitolách  na těchto našich stránkách.