Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Materiálové konstanty a vlastnosti, které slouží ke specifikaci odolnosti konstrukce

7. 8. 2014

1. Materiálové vlastnosti pro vytvoření odolnosti konstrukce

          Jako odolnost konstrukce u potrubí slouží pevnost a kluz materiálu, únavová únosnost (Wöhlerova křivka) a creepová únosnost materiálu, vše statisticky zpracované.

1.1. Pevnost a mez kluzu materiálu

           Pokud je dostupný reálný histogram pro mez kluzu či pevnost, je možné použít ho přímo ve výpočtu, je však možné vytvořit jednoduchou úpravou dostatečně přesný návrhový histogram či rozdělení pravděpodobnosti. Uvažuje se většinou Gaussovo normální rozdělení s rozsahem šestinásobku směrodatné odchylky. Bylo by přínosem, kdyby se uvedená návrhová data udávala jako jedno s dat v materiálovém listu či jiné technické normě. Pouze při vybudování takovéto databáze, bude možné uvedené statistické hodnocení spolehlivosti aplikovat do praxe.

 

1.2. Únavová a creepová únosnost

          Tato metoda je výhodná při výpočtu únavové únostnosti jako odolnosti konstrukce, neboť Wöhlerova křivka se získává experimentálně, statisticky se zpracovává a následně se teprve "determinizuje" většinou pro spolehlivost 80% pro klasický výpočet se zatížením PS, TS. Dost podobná situace je u získávání creepové křivky.

             V obou těchto případech se za provozu hustota pravděpodobnostní rozdělení odolnosti konstrukce vyplývající z těchto dvou mezních stavů mění, a to minimálně    parametr umístění.
 
            Více o získávání odolnosti konstrukce potrubí viz kapitola příslušná kapitola  na těchto našich stránkách

 

2. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informační zdroje 

Rozlívka L., Fajkus M.: Statistické parametry ocelí používaných na stavbu ocelových konstrukcí, Sborník konference DYNA 2008, Ústav aplikované mechaniky Brno, 2008

Rozlívka L., Fajkus M., Konečný P.: Reálné pevnostní hodnoty konstrukčních ocelí a rozměrové úchylky válcových materiálů pro pravděpodobnost posuzování spolehlivosti metodou SBRA. Sborník konference Spolehlivost, Dům techniky Ostrava, 2003