Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odolnost konstrukce při creepové únosnosti

20. 8. 2014

1. Odolnost konstrukce při creepu

Odolnost konstrukce „Roje určená volbou materiálu potrubí a jeho tepelným a povrchovým zpracováním. Jde o náhodnou veličinu a lze ji statisticky zpracovat. Udává se v MPa (mechanické napětí).  
Zde jde o odolnost konstrukce při creepové únosnosti, která se  statisticky zpracovaná pro určitou teplotu anebo dobu působení creepu.
Uvedená odolnost konstrukce při creepové únosnosti se dá označit jako náhodná,  pohyblivá v čase (tj. závislá na době působení creepu). Konkrétní rozdělení pravděpodobnosti únavové únosnosti je parametrem měřítka (tj. směrodatnou odchylkou) stejné, ale parametrem umístění je pohyblivé v čase - konkrétně je závislé na době působení creepu - a klesá.

obrc2.jpg

Obr. Odolnost konstrukce proti creepu

Odolnost konstrukce proti creepu udává křivka, která je udána hodnotami pevnosti Rm pro creep. Hodnoty Rm pro creep jsou tabulkové hodnoty pro určité časy. Hodnoty Rm jsou vlastní jednotlivým materiálům. Zpracovává se pro různé teploty.

Teoretická doba života  Tal se vypočítá pro každou naměřenou hodnotu dvojice teplota/zatížení. Tal se stanoví jako průsečík přímky napětí a dolní mezní křivky meze pevnosti při tečení materiálu při průměrné teplotě jednotlivých teplotních přírůstků. Provozní doby při jednotlivých přírůstcích namáhání od jednotlivých dvojic teploty/zatížení se sečtou, přičemž se zohlední teplotní příspěvky k měření nejistot a teplotním asymetriím.

 

2. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace
Marek P., Brozzetti J., Guštar M. a Tikalsky P.: Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation. Background, Exercises and Software, Institute of Theoretical and Applied Mechanics,Academy of Sciences of Czech Republic, 2003