Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odolnost konstrukce při prosté pevnostní únosnosti

20. 8. 2014

1. Odolnost konstrukce učená mezí kluzu či mezí pevnosti

Odolnost konstrukce „Roje určená volbou materiálu potrubí a jeho tepelným a povrchovým zpracováním. Jde o náhodnou veličinu a lze ji statisticky zpracovat.
Odolnost konstrukce při prosté únosnosti se udává se v MPa. Jde o dovolené napětí odvozené z meze kluzu a pevnosti materiálu ve statistickém zpracování, tj. každé zjištěné velikosti dovoleného napětí v určitém statistickém vzorku je přiřazena určitá četnost. Uvedená odolnost konstrukce je tedy náhodná veličina.
Pokud je dostupný reálný histogram pro mez kluzu či pevnost, je možné použít ho přímo ve výpočtu, je však možné vytvořit jednoduchou úpravou dostatečně přesný návrhový histogram či rozdělení pravděpodobnosti. Uvažuje se většinou Gaussovo normální rozdělení s rozsahem šestinásobku směrodatné odchylky. Rozdělení pravděpodobnosti pro tuto veličinu je svým parametrem měřítka (tj. směrodatnou odchylkou) i parametrem umístění konstantní, nepohyblivé v čase. Bylo by přínosem, kdyby se uvedená návrhová data udávala jako jedno s dat v materiálovém listu či jiné technické normě. Pouze při vybudování takovéto databáze, bude možné uvedené statistické hodnocení spolehlivosti aplikovat do praxe.
 
 
2. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace
 
 Marek P., Brozzetti J., Guštar M. a Tikalsky P.: Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation. Background, Exercises and Software, Institute of Theoretical and Applied Mechanics,Academy of Sciences of Czech Republic, 2003

Rozlívka L., Fajkus M.: Statistické parametry ocelí používaných na stavbu ocelových konstrukcí, Sborník konference DYNA 2008, Ústav aplikované mechaniky Brno, 2008

Rozlívka L., Fajkus M., Konečný P.: Reálné pevnostní hodnoty konstrukčních ocelí a rozměrové úchylky válcových materiálů pro pravděpodobnost posuzování spolehlivosti metodou SBRA. Sborník konference Spolehlivost, Dům techniky Ostrava, 2003