Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životnost a spolehlivost potrubí a metody jejich získávání

29. 7. 2014
1. Sdružená funkce hustoty pravděpodobnosti spolehlivosti  (metoda SBRA)
 
Kapitola je převzata z literatury v poslední kapitole, kde je možnost získat podrobnější údaje. Sdružená funkce hustoty frs (Ro,S) nezávislých náhodných proměnných Ro,S. Nechť má zvonovitý povrch rozdělení podle obrázku  a znázorňuje funkci normálního rozdělení. Přímka Ro - S = 0 znázorňuje nulovou rezervu spolehlivosti G=0 dělí křivky povrch rozdělení na část G>0 ležící v oblasti spolehlivosti a na část G<0 oblast poruchovosti. V uvedené literatuře však není zachycena možnost pohybu parametru umístění v čase.

obrzs2.jpg

Obr.  Sdružená funkce hustoty pravděpodobnosti
 
Dále je na uvedeném obrázku uvedena možnost odvození návrhového bodu D a funkce hustoty pravděpodobnosti poruch fd (Ro S).
2.Pravidlo násobení částečných pravděpodobností
Kapitola je opět převzata z uvedené literatury, kde je možnost získat podrobnější údaje.

obrzs3.jpg

Obr. Pravidlo násobení částečných pravděpodobností
 
Pro vzájemně nezávislé veličiny Ro, S možno pro určení pravděpodobnosti vzniku jevu současného splnění dvou podmínek využít pravidlo násobení dvou pravděpodobností.
V uvedené literatuře však není zachycena možnost pohybu parametru umístění v čase.
3. Shrnutí poznatků kapitoly
            Z uvedených údajů by se dala odvodit teoretická funkce hustoty pravděpodobnosti poruch a její průběh. Musíme však počítat s tím, že jsou mezní stavy a jsou ne málo početné, kde se objevuje degradace materiálu s časem. V takovémto případě se uvedené odvození výrazně komplikuje.
            Další informace na stránkách www.reliability.estranky.cz
 
 

4. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 

Marek P., Brozzetti J., Guštar M. a Tikalsky P.: Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation. Background, Exercises and Software, Institute of Theoretical and Applied Mechanics,Academy of Sciences of Czech Republic, 2003
Frydrýšek K.: Pravděpodobnostní výpočty v mechanice, VŠB-TU Ostrava, Katedra pružnosti, Fakulta strojní, 2010
Mrázik A.: Teória spoľahlivosti oceľových konštrukcií, Veda  Bratislava, 1987
Němec J., Sedláček J.: Spolehlivost strojních zařízení, SNTL Praha, 1979
Němec J., Sedláček J.: Statistické základy pevnosti konstrukcí 1, Academia Praha, 1982
Němec J., Drexler J., Serensen S.V., Kogajev V.P.: Statistické základy pevnosti konstrukcí 2, Academia Praha, 1982