Jdi na obsah Jdi na menu
 


Měď a její slitiny

23. 7. 2013

 

Měď je typický kovový prvek červenohnědé barvy, která ve velmi tenkých plátech prosvítá zelenomodře. Krystalizuje v krychlové plošně středěné soustavě. Čistá měď nalézá uplatnění pro svoji odolnost proti korozi, protože se na vzduchu působením atmosférické vlhkosti a oxidu uhličitého rychle pokryje tenkou vrstvičkou nazelenalého zásaditého uhličitanu měďnatého (CuCO3 . Cu(OH)2), (měděnka), který ji účinně chrání proti další korozi. Používá se proto pro výrobu trubek. Vynikající tepelná vodivost mědi se uplatní při výrobě kotlů a zařízení pro rychlý a bezeztrátový přenos tepla.
Měděné trubky představují nejvšestrannější materiál rozvodů TZB. Mohou se použít na instalaci pitné a teplé vody, radiátorového, podlahového a stěnového vytápění, zemního plynu, PB-plynu, medicínského a technického plynu (s vyjímkou acetylénu, který tvoří s mědí acetelyd a materiál pak rychle koroduje), topných olejů, stlačeného vzduchu, klimatizace, slunečních kolektorů atd
Měděné trubky se vyrábějí ve třech pevnostních stupních (číselné označení znamená pevnost v MPa):
R220 Měkké měděné trubky
R250 Polotvrdé měděné trubky
R290 Tvrdé měděné trubky
Pro rozvody v TZB můžeme používat používat trubky, vyrobené podle normy ČSN EN 1057.
V této evropské normě jsou stanoveny požadavky na kvalitu měděných trubek. Tato norma platí pro bezešvé trubky z mědi kruhového průřezu (i opláštěné) s vnějším průměrem od 6 do 267 mm pro:
rozvodné sítě studené a teplé vody
teplovodní topné systémy včetně systémů podlahového vytápění
rozvody topných plynů a topných olejů
likvidaci odpadní vody (např. malá čerpací zařízení na odpadní vodu)
·                    Bronz
Patrně nejvýznamnější slitinou mědi je bronz obsahující směs mědi a cínu. Přídavek cínu do kovové mědi odstraňuje její hlavní nedostatek pro výrobu prakticky použitelných nástrojů – malou tvrdost. Přitom zůstává zachována vysoká odolnost proti korozi a relativně snadná opracovatelnost. Existují stovky slitin tohoto typu, z nichž mnohé obsahují kromě mědi a cínu řadu dalších kovů jako nikl (dělovina), mangan, olovo, beryllium, hliník nebo i fosfor a křemík. Praktické využití bronzů je spojeno především s jejich vysokou odolností proti korozi, přestože jeho cena je výrazně vyšší než u železa nebo oceli. Z bronzu se vyrábějí kovové součástky čerpadel, která pracují s vysokými tlaky v agresivním prostředí. Bronz velmi dobře odolává působení mořské vody
·                    Mosaz
Slitina mědi se zinkem se nazývá mosaz. Obvykle obsahuje přibližně 30 % zinku, ale existují stovky různých mosazí, jejichž přesné složení je dáno mezinárodními normami a liší se od sebe mechanickými vlastnostmi (tvrdost, pevnost, mechanická opracovatelnost…), bodem tání a zpracovatelnost litím (možnost odlévání). Běžná mosaz je poměrně měkký kov s jasně zlatavou barvou a s poměrně nízkou chemickou odolností vůči kyselinám a louhům. Proti působení atmosférických vlivů je však mosaz značně odolná. V současné době existují i způsoby elektrolytického vylučování mosazných vrstev na kovový podklad a tohoto elektrolytického mosazení se využívá k povrchové protikorozní ochraně především železných předmětů.