Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlastnosti konkrétních plastů, určených pro výrobu potrubí

23. 7. 2013

 

1. Polyetylén (PE)
Ve stavbě potrubí se prosadil poměrně vysokomolekulární typ polyetylénu se střední a vysokou hustotou. Zkratka pro tento polyetylén je podle národních zvyklostí PE-HD(High Density) nebo PE-MD. Je klasickým reprezentantem polyolefinů a je ekologicky přijatelný uhlovodík. Nejčastěji je využíván pro stavbu zasypaných potrubí pro zásobování vodou a plynem. Jako dominující kladné vlastnosti se uvádí: nízká hmotnost, velká pružnost, dobrá chemická odolnost. Je nerozpustný a bývá stabilizován sazemi proti účinkům ultrafialového záření. Je fyziologicky nezávadný. Spojuje se svářením. Nelze ho spojovat lepením. Uvedené hodnoty (kromě Poissonova poměru) jsou závislé na teplotě a mění se společně s ní.
Zkratka PE-HD se dále kombinuje s označením udávající pevnost materiálu např. PE 80 nebo PE 100. Hodnota 80 nebo 100 je odvozena od MRS.
Třetí generací lineárního PE je PE 100, a to po PE 63 a PE 80. MRS PE 80 je 8,0 MPa, PE 100 má MRS = 10 MPa (a ve vývoji jsou již nové typy o MRS 12,5 a 15). Dovoluje to použít pro stejný tlak trubek s nižší tloušťkou stěny) a tím nižším hydraulickým odporem, nebo docílit větší bezpečnosti v provozu. Vyšší bezpečnost je dána rovněž zvýšenou odolností PE 100 vůči tzv. rychlému šíření trhliny (RCP) a rovněž pomalému šíření trhliny (SCG). Vůči uvedené vlastnosti jsou přínosem v nasazení trubek pro transport médií za zvýšeného tlaku, a to nejen pro topné plyny. Další vlastnosti už tolik odlišné nejsou – PE 100 vykazuje větší tuhost trubek (ohýbání je méně snadné) a poněkud nižší index toku taveniny. Vyšší je (už u PE 80 velmi dobrá) odolnost vůči abrazi, což se cení například při dopravě suspenzí pevných látek ve vodě. Srovnatelná je chemická odolnost všech typů PE. Materiálové vlastnosti: viz tabulka v tabulkové části.
Pohyb modulu pružnosti v závislosti na teplotě znázorňuje graf v tabulkové části. Tento graf je zpracován pro polyetylén, avšak pohyb tohoto modulu v závislosti na teplotě vykazují vůči plasty. Protože stabilita potrubí pro podtlak závisí právě na modulu pružnosti, je nutné si tento pro patřičnou teplotu u výrobce materiálu zjistit.
2. Polypropylén (PP)
Pro potrubí se používají tři druhy polypropylénu: Homopolymeř (PP-H), Blokový kopolymeř (PP-B) a Random-kopolymeř (PP-R). Na výrobu tvarovek a armatur se používá převážně PP-H. PP-B se vyznačuje lepším chováním za chladu. PP-R je naopak vhodný pro teplovodní vedení.
PP (polypropylén) nedisponuje zvláštním vybavením proti účinkům UV paprsků, proto se doporučuje ho před slunečním zářením krýt (např.izolací či vhodným nátěrem). Další vlastnosti: Spojuje se svářením. Nelze ho spojovat lepením. Barva šedá, dobrá odolnost vůči teplotě, hydrolýze, chemická (vůči alkoholům, ketonům, koncentrovaným kyselinám a louhům; neodolává aromatickým uhlovodíkům, olejům a tukům, halogenům); fyziologicky nezávadný; nepatrné pohlcování vody; velmi dobré dielektrické vlastnosti. Uvedené hodnoty jsou závislé na teplotě a mění se společně s ní.  
3.Polybutén (PB)
Polybuten nabízí tyto výhody:
- dlouhou životnost a rozměrovou stálost
- minimální tečení za tepla ( vhodné pro svěrné spoje )
- odolnost proti horké vodě ( 95°C, krátkodobě až 105°C )
- odolnost proti UV záření
- pigmentaci zamezující růstu řas
- vysokou pružnost i za nízkých teplot
- vysokou rázovou pevnost a odolnost proti odírání
- oproti jiným plastům nízkou tepelnou roztažnost
- hygienickou nezávadnost bez chuti a zápachu
Nejvýznamnější vlastností polybutenu je malá tloušťka stěn výrobků, což je důsledek tepelné stálosti a mechanické pevnosti i za vysokých teplot. Z toho vyplývají velké průtočné průřezy a nízké hydraulické ztráty. Rozvody horké a užitkové vody, chemikálií a tlakového vzduchu.
PB je možno spojovat tvarovkami polyfúzním svařováním popřípadě elektrotvarovkami. Uvedené hodnoty jsou závislé na teplotě a mění se společně s ní.
 
 

4.   Polyvinylchlorid (PVC)

PVC se dá dobře lepit i svářet. Pro tvarovky a armatury se používá jen PVC bez změkčovadel a bez plnidel, jde o PVC-U nebo jinak neplastifikovaný (neměkčený) PVC. Proti účinkům UV záření jsou zabudovány kovové stabilizátory, např.cín. Jiná verze je PVC-C, což je chlorovaný PVC. PVC lze používat jako vodovody pitné vody a také v oblasti potravin. Je odolný proti většině kyselin a louhů. Uvedené hodnoty jsou závislé na teplotě a mění se společně s ní.
 
 

5. Polyvinylidénfluorid (PVDF)

PVDF (polyvinylidénfluorid) má tyto vlastnosti: přírodní barva, lehce průhledný, výborný materiál pro chemické aparáty a stroje – speciálně v petrochemickém, metalurgickém, farmaceutickém, potravinářském průmyslu, papírenství a textil jakož i nukleární technice; výborná odolnost vůči stárnutí, počasí a UV-záření, chemickému napadení – velmi vysoká teplotní stabilita, nejvyšší mechanická pevnost a tuhost – nehořlavost – splňuje nejvyšší nároky na čistotu – neodolává aromatickým uhlovodíkům, ketonům, aminům, pyridinu, dimethylformamidu, teplým alkáliím, dýmavé kyselině sírové – jinak odolnost jako PP. Uvedené hodnoty jsou závislé na teplotě a mění se společně s ní. Patří mezi fluoroplasty.
V případě použití modulu pružnosti do výpočtu tj. pro podtlak (výpočet stability) je nutné si zjistit hodnotu tohoto modulu pro určitou výpočtovou teplotu.
 

6. Akrylonitrilbutadyenstyrén (ABS)

ABS je homogenní, s vysokou houževnatostí, dobrou chemickou odolností. Trochu ztrácí ze svých vlastností při UV záření. Jako ochrana proti tomuto se může použít speciální nátěr. Uvedené hodnoty jsou závislé na teplotě a mění se společně s ní.
7.  Perfluoralkoxy-copolymer (PFA)
PFA (perfluoralkoxy) – mléčná barva, lehce průhledný, výborné chem.a mech. Vlastnosti, podobně jako PTFE, ale nemá studený tok, menší difúze, lepší průchodnost světla, velmi dobrá tlaková stálost, nehořlavý. Je možno ho svařovat. Uvedené hodnoty jsou závislé na teplotě a mění se společně s ní.