Jdi na obsah Jdi na menu
 


Beton

23. 7. 2013

 

Prostý beton je odolný vůči namáhání tlakem, naproti tomu snese pouze malé tahové zatížení. Proto se beton kombinuje s železnou výztuží – vzniká železobeton. Jako výztuž se používají i kabely, které se napnou a vnáší do betonu tlak – předpjatý beton. Pevnost betonu závisí především na vlastnostech cementu, dalšími ovlivňujícími faktory jsou vlastnosti vody a kameniva. Betony se označují značkou C následovanou dvěma čísly – krychelnou a válcovou pevností (různé metodiky měření pevnosti), např. C40/50, z kterého se vyrábějí kanalizační trubky. Z uvedeného je vidět, že beton se skládá z více druhů materiálů o různých vlastnostech a je proto správně zařazen mezi kompozity.

             Přísady jsou obvykle různé chemikálie, které se přidávají do vody. Pro potrubí jsou důležité vodotěsnící přísady- zvyšují vodonepropustnost betonu, přísady oddělují póry od sebe a přerušují je. Beton je univerzálním stavebním materiálem, používá se jak na nosné konstrukce (skelety), tak na výrobu panelů; v dopravním stavitelství je beton hlavním materiálem pro výstavbu mostů, vozovek dálnic a v podzemním stavitelství. Jako potrubí se užívá beton jako kanalizační trubky. Avšak i z tohoto použití je nyní vytlačován plasty, proto se zde nebudeme betonem šířeji zabývat.