Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyvložkovaná a smaltovaná potrubí

23. 7. 2013

 

1. Vyvložkování plastem

K vyvložkování rovných potrubí se používá plast PTFE, k vyvložkování tvarovek PFA. PTFE je instalován do ocelových potrubí s předpětím. Plast je protažen i přes čelo příruby, na které tvoří lem. Tento lem může být využit i jako těsnění. Z uvedeného je zřejmé, že maximální použitelná teplota je cca 200°C, což odpovídá použitelnosti uvedeného plastu. Použitelný tlak je v principu určován odolností ocelové části uvedeného potrubí. Pevnostní výpočet se proto provádí, jako by potrubí bylo ocelové, pouze na přírubách nesmí být zatížení větší, než které by vedlo k porušení teflonového lemu. Uvedené potrubí je vyráběno z důvodu velké chemické odolnosti plastu.
Potrubí proto nemůže být svařováno, při montáži se pouze šroubuje z předem připravených dílů. Jednotlivé díly se spojují přírubami.
Vyvložkování se provádí u ocelových a laminátových potrubí.
 
 
 2. Smaltované potrubí
 
      Smalt je chemické sklo. Smaltované potrubí je vlastně jiný druh vyvložkování (lineru). Dělá se to z důvodu zvýšení chemické odolnost potrubí. Smalt však je křehčí než ocel a jeho popraskání je snadné. Proto je dovolené namáhání potrubí omezeno víc, než by odpovídalo použité oceli. Vždy je proto třeba, aby výrobce takových to smaltovaných trubek udal dovolené namáhání, které vytvoří na kovu celistvý ochranný povlak hladkého a lesklého charakteru.
Smalt je sklo i s jeho negativními vlastnostmi jako je křehkost a nízká pevnost v tahu. Pevnost v tlaku je větší než pevnost v tahu, proto se smalt aplikuje pod tlakem. Toto je dosaženo během řízeného chladnutí po každém vypalování. Během prácí na aplikaci smaltu musí být tlakové napětí ve smaltu, které je kolem 120MPa při teplotě okolí, napoprvé kompenzovano tahovým napětím v potrubí, které se provede ještě před jeho aplikací. Uvedené potrubí je vyráběno z důvodu velké chemické odolnosti smaltu.
Potrubí proto nemůže být svařováno, při montáži se pouze šroubuje z předem připravených dílů. Jednotlivé díly se spojují přírubami. Pevnostní výpočet se proto provádí, jako by potrubí bylo ocelové, pouze na přírubách nesmí být zatížení větší, než které by vedlo k porušení či popraskání smaltu. Na přírubě například nesmí být proto zatížení větší než udává výrobce.
 
  

3. Vyvložkování čedičem

Mezi hlavní výhody výrobků z taveného čediče patří vysoká pevnost, tvrdost, otěruvzdornost, chemická odolnost, stejné vlastnosti v celém průřezu výrobku. A co je velmi důležité – je to čistě přírodní materiál. Čedičové nebo eucorové vložky (trouby, oblouky a další) jsou velmi vhodné pro plavenou a foukanou zakládku v dolech, dopravu různých abrazivních materiálů apod. Speciální odlitky oblouky, odbočky, T-kusy, Y-kusy, roštové válce, trysky, cyklony a podobně, nahrazují díly z vysoce legovaných ocelí a zvyšují životnost zařízení na pěti až dvacetinásobek.
Čedičové vložky jsou velmi vhodné pro hydraulickou či pneumatickou dopravu v dolech, přepravu různých abrasivních nebo chemických materiálů apod. Speciální odlitky - oblouky, odbočky, T-kusy, Y-kusy, trysky, cyklony a podobně - nahradily díly z vysoce legovaných ocelí a zvýšily životnost zařízení na pěti až dvacetinásobek.