Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svařování plastových potrubních dílů

23. 1. 2014

1. Polyfúzní svařování

      Při polyfúzním svařování se dva protikusy svařují pomocí svářečky přeplátováním. První protikus je tvořen koncem trubky. Druhý protikus je tvořen nátrubkem (tvarovkou). Tvarovkou může být i spojka dvou trubek. Přeplátování je tvořeno právě nátrubkem, který je vyroben jako část  tvarovky. Konec trubky a nátrubek se ohřívají na svářečce na svařovací teplotu a pak se spojují. Konec trubky , svářečka a nátrubek jsou rozměrově sladěny tak, že při sojování dochází k tvorbě svařovacího taku a tím ke vzniku homogenního spojení.

 

2. Svařování "na tupo"

     Při svařování na tupo se svařované díly ohřívají na svařovací teplotu a svařují se pak podtlakem bez přídavných materiálů, přitom vzniká homogenní spoj. Stykové plochy pro svařování je možno ohřívat jen při používání svářečky. Přítlačnou sílu je nutné kontrolovat.

 

3. Svařování elektrotvarovkami

      Při svařování se dva protikusy svařují pomocí zabudovaného odporového vodiče přeplátováním. První protikus je tvořen koncem trubky. Druhý protikus je tvořen nátrubkem se zalitým odporovým vodičem. Nátrubek tvoří přeplátování a je pevně spojen s tvarovkou. Tvarovkou může být i spojka dvou trubek. Nátrubek je konstruován tak, aby ještě před svářením umožnil sevřít konec trubky (např. pomocí šroubu). Po smontování potrubního systému se nátrubky svaří s konci trubek ohřevem, který způsobí odporový vodič zalitý v nátrubku po připojení elektřiny.

 

Tato kapitola čeká i na Váš příspěvek. Bližší viz kapitola 11. Příspěvky, reklama, kontakty