Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cíl a smysl zkoušek

20. 11. 2013
            
 
1. Zkoušení po montáži, před uvedením do provozu
 
             Po výrobě a montáži a před předávání technického zařízení do provozu existuje systém kontrol (inspekcí), který má za úkol kontrolovat, zda je nově vyrobené zařízení  bezpečné.  Tento systém je pro potrubí zpracován v normě ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí, Část 5 - Kontrola a zkoušení.
             Smysl zkoušek po výrobě ještě před předáváním potrubí do provozu je především zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti při provozu a co nejnižší pravděpodobnost vzniku poruchy, pokud možno co nejblíže k nule.
             Je proto nutné sestavit takový program zkoušek a použít takové metody zkoušek, které by vyhovovaly nejen normám, ale které by zejména zajišťovaly, co nejnižší pravděpodobnost vzniku poruchy a byly v souladu sprovedenou analýzou rizik.
 
2. Zkoušení v rámci technické inspekce (či revize), je-li potrubí již provozováno 
 
       Výrobce či projektant potrubního systému určí životnost tohoto systému (uvedeno v předávané dokumentaci). Určí též intervaly a programy zkoušek pro bezporuchový provoz v rámci uvedené životnosti.
         Jestliže není uvedeno bere se jako životnost potrubí  životnost obvyklá, tj. 20let. Intervaly a programy zkoušek pak určuje národní legislativa.
          Intervaly a programy zkoušek je možné též určit podle metodiky zde.