Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zde je obsah

23. 12. 2022

Limitní rozměry vad potrubí při jeho provozu

Obsah:

1. Veličiny a jednotky. 3

2. Získání a zpracování dat pro výpočty limitních velikostí vad za provozu. 5

2.1. Provozní cykly základní a vložené a získávání dat během těchto cyklů. 5

2.2. Dopočítávání a zpracování výsledků pro výpočet degradace materiálu únavou. 6

2.3. Získávání dat pro výpočet zbývající životnosti pomocí lomové mechaniky. 8

2.4. Získávání a zpracování dat pro výpočet těch druhů degradace materiálu, které jsou závislé na provozní expozici 8

3. Výpočet limitních rozměrů úbytku při poškození plošnou korozí či erozí 9

3.1. Poškození plošnou korozí/erozí na přímé trubce po obvodu rovnoměrně. 9

3.1.1. Korekce a kontrola výpočtu v projektu. 9

3.1.2. Výpočet napětí v plošně zkorodované trubce a jeho porovnání s napětím dovoleným. 9

3.2. Poškození plošnou korozí/erozí v oblouku na vnější straně. 13

3.3. Zatížení potrubí poklesem podpěr 15

4. Výpočet limitních rozměrů důlku při poškození důlkovou korozí 17

4.1. Jeden osamocený důlek. 17

4.2. Vliv blízkosti jiných důlků. 20

5. Výpočet rozvoje trhliny lomovou mechanikou. 21

5.1. Základní informace. 21

5.2. Diagram hodnocení poruch. 23

5.3. Zobrazení materiálových vlastností ocelí používaných v lomové mechanice. 25

5.4. Zobrazení různých druhů ocelí 26

5.5. Vztahy pro získání hodnot lomové houževnatosti 27

5.6. Výpočet kritické velikosti trhliny. 28

5.7. Výpočet zbývající životnosti 30

6. Výpočet vývoje únavové degradace materiálu. 31

6.1. Základní vztahy pro výpočet únavy. 31

6.2. O použitých únavových křivkách. 31

6.3. Odvození součinitele ekvivalentního namáhání 33

6.4. Odvození počtu cyklů do poruchy. 34

7. Výpočet vývoje materiálové degradace creepem... 35

7.1. Na čem creep závisí 35

7.2. Způsob kontroly a výpočet zbývající životnosti 35

8. Související technické normy, legislativa.. 36

8.1. Související legislativa. 36

8.2. Související technické normy. 36

8.2.1. Evropské a české normy. 36

8.2.2. Americké normy (API, ASME, ANSI): 38

9. Použitá literatura a literatura pro další studium... 39

9.1 Odborná literatura. 39

9.2. Firemní literatura. 41

9.3. Zajímavé internetové adresy. 41