Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zde je obsah

21. 12. 2022

Podpěry a závěsy potrubí

 

Obsah:

1. Použité veličiny a jednotky.. 3

2. Výběr vhodného uložení 4

2.1. Všeobecně. 4

2.2. Základní vývojový diagram pro umísťování podpěr. 4

2.3. Pravidla pro volbu druhu a umístění podpěr a závěsů. 5

2.3.1. Všeobecná pravidla. 5

2.3.2. Podpěry anebo závěsy. 6

2.3.3. Jednoduché anebo dvojité závěsy. 7

2.3.4. Zatížení konstrukce od podpěr a závěsů v závislosti na jejich typu. 7

3. Určení vzdálenosti podpěr tak, aby nebyly porušeny mezní stavy potrubí 9

3.1. Mezní stavy potrubí mající vliv na vzdálenost podpěr. 9

3.2. Dovolené napětí v materiálu potrubí a z něj odvozená vzdálenost podpěr. 9

3.3. Maximální vzdálenost podpěr vypočítaná z dovoleného průhybu. 10

3.4. Dovolená únosnost podpěr a z ní odvozená vzdálenost podpěr. 10

4. Výpočet únosnosti a konstrukce podpěr.. 12

4.1. Materiál podpěr. 12

4.2. Konstrukční teploty a dovolené napětí u podpěr. 12

4.3. Zatížení podpěr. 13

4.4. Provádění výpočtu. 13

4.5. Výpočet tuhosti pružného závěsu či podpěry. 14

4.6. O konstantních závěsech. 16

4.7. Podpěry při dynamických zatížení potrubí 16

5. Provedení podpěr pro ocelová potrubí 17

5.1. Kotvení 17

5.2. Kluzná tuhá podpěra. 18

5.3. Směrová zarážka. 18

5.4. Směrová zarážka ve všech směrech. 20

5.5. Vedení 21

5.5.6. Pružná podpěra. 22

5.5.7. Tuhý závěs. 23

5.8. Pružný závěs. 24

5.9. Konstantní závěs. 25

5.10. Tlumič rázů. 25

5.11. Provedení uložení se vzpěrnými tyčemi 26

5.12. Uložení speciálně pro potrubí pro kryogeny a chladiva. 27

5.13. Uložení duktů. 27

5.14. Staré neplatné oborové normy pro potrubní podpěry. 29

6. Podpěry pro plastová potrubí 31

6.1. Upravené uložení klasické. 31

6.1.1 Důvody nutnosti úpravy uložení 31

6.1.2. Některé klasické podpěry či závěsy ve verzi pro plastová potrubí 31

6.2. Uložení do korýtek. 34

6.3. Uložení plastových potrubí při „pevné montáži“. 36

7. Podpěry pro laminátová potrubí 37

8. Související technické normy a legislativa.. 38

8.1. Související legislativa. 38

8.2. Evropské normy (harmonizované k PED) 38

9. Použitá literatura a literatura pro další studium... 39

9.1. Odborná literatura. 39

9.2. Firemní literatura. 39

9.3. Zajímavé internetové adresy. 39