Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zde je obsah

7. 1. 2023

 

Potrubní spoje

Obsah:

1. Použité veličiny a jednotky.. 4

2. Zatížení potrubního spoje.. 9

2.1.  Přepočet zatížení momentem na zatížení silou u trubky. 9

2.2.  Přepočet zatížení momentem na zatížení silou u přírubového těsnění 10

2.3. Přepočet zatížení momentem na zatížení silou u přírubových šroubů. 11

3. Výpočet přírubového spoje.. 12

3.1. Kontrola tlaku na těsnění 12

3.1.1. Výpočet tlaku na těsnění 12

3.1.1. Vlastnosti těsnění 13

3.2. Pevnostní výpočet přírubového spoje. 16

3.2.1. Všeobecné informace. 16

3.2.2. Trojúhelníkový diagram předpjatého spoje. 17

3.2.3. Pružinové systémy u přírubových šroubů. 18

3.2.4. Výstupy z výpočtu přírubového spoje. 19

3.3. Těsnostně-pevnostní výpočet přírubového spoje. 19

3.3.1. Těsnostně-pevnostní výpočet přírubového spoje – všeobecné údaje. 19

3.3.2. Výpočet přírubového spoje pro dosažení požadované těsnosti 20

3.3.3. Podmínky pro dosažení vysoké těsnosti 21

3.3.4.  Principy návrhu těsnostně-pevnostního výpočtu přírubového spoje. 22

3.3.5. Vlastnosti těstnostně-pevnostního výpočtu přírubového spoje. 22

3.3.6. Výstupy z výpočtu přírubového spoje. 24

3.4. Pružinové systémy u přírubových šroubů. 24

3.5. Výpočet utahovacího momentu z předepsané osové síly ve šroubu a materiálové vlastnosti šroubů a matic. 27

4. Potrubí s objímkovými spoji 31

5. Výpočet lisovaných spojů.. 34

6. Spojení z materiálu SMA.. 35

7. Výpočet svařovaného spoje.. 36

8. Spojování plastových trubek.. 37

8.1. Lepení 37

8.2. Svařování 37

9. Související technické normy a legislativa.. 38

9.1. Související legislativa. 38

9.2. Související technické normy. 38

10. Použitá literatura a literatura pro další studium... 40

10.1. Odborná literatura. 40

10.2. Firemní literatura. 40

10.3. Zajímavé internetové adresy. 41