Graf pro určení kritického podtlaku při zachování stability ocelového potrubí