Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o excelovské aplikaci

15. 12. 2019

 

Automatické určení kategorie potrubní větve, modulu posuzování shody a potřebné dokumentace pro uvedení na trh podle NV 219/2016 Sb. (nový PED)

MANUÁL

Kategorizace potrubních větví

dle PED 214/68/EU (Nařízení vlády č.219/2016 Sb.)

 

  V uvedené směrnici EU (které identicky odpovídá citované vládní nařízení) jsou uvedeny vztahy, jejichž výsledkem je prohlášení o shodě a uvolnění výrobku pro trh. Uvedené vztahy se dají uspořádat do vývojového diagramu. Tento diagram byl převeden do tabulkového procesoru Excel a uveden na listu „Určení kategorie potrubí“ tohoto souboru. Tato směrnice platí pro ČR a ostatní státy Evropské unie.

     Kategorie jednotlivých potrubí se odvozují z grafů, které jsou součástí uvedené směrnice a jsou též uvedeny v listu tab.2 „Grafy posuzování shody“. Podle toho se určuje i modul (nebo také postup) posuzování shody.

Jak list „Určení kategorie potubí“ vyplnit? Plně se vyplňují pouze hodnoty v bílých buňkách, hodnoty v šedých buňkách stanovíme výběrem z předdefinovaných hodnot, výsledky jsou v buňkách světle modrých. Každý řádek znamená jednu potrubní větev. Řádek se vyplňuje zleva doprava.

Sloupec C. Zadejte číslo potrubní větve popřípadě jinou její indentifikaci. 

Sloupec D. Zadává se stav tekutiny formou výběru. Pomlčka je rezervována pro řádek, který je neobsazený.

Sloupec E. Zadává se druh tekutiny formou výběru. Pomlčka je rezervována pro řádek, který je neobsazený. Rozdělení tekutin na nebezpečné a ostatní se děje podle listu Tab.1 „Klasifikace látek“.

Sloupec F. Zde se zadává maximální dovolený tlak v barech. Maximální dovolený tlak je tlak, na který je seřízen příslušný pojistný ventil(y).

Sloupec G. Zde se zadává maximální dovolená teplota ve stupních Celsia.

Sloupec H. Zde se zadává se DN potrubí v milimetrech.

Sloupec Q. Zadává se odpověď na otázku v předešlém sloupci formou výběru odpovědi. Pomlčka je rezervována pro řádek, který je neobsazený anebo se použije v případě, když není ve sloupci P generována otázka.

 

Výstupy tohoto listu.

Sloupec J. Automaticky generuje číslo grafu podle Přílohy 2 NV 219/2016 Sb.

Sloupec P. Automaticky generuje doplňující otázku pro graf č.6.

Sloupec R. Automaticky generuje kategorii potrubí.

Sloupec S. Automaticky generuje moduly (postupy) posuzování shody podle Přílohy 3 NV 219/2016 Sb.

Sloupce T. Automaticky generuje druh a rozsah dokladů pro uvedení na trh.

 

           Další listy v tomto excelovském sešitu obsahují pomoc pro určení skupiny a druhu tekutiny a grafy pro posuzování shody.