Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o excelovské aplikaci

15. 10. 2015

Výpočet maximální vzdálenosti podpěr a délky vyložení ramena U kompenzátoru podle EN 13480-3, příloha Q

 

         Tato excelovská aplikace vypočítává maximální vzdálenost podpěr potrubí a délku vyložení ramena u- kompenzátoru podle EN 13480-3, Kovová průmyslová potrubí, Část 3 Konstrukce a výpočet, Příloha Q. „Zjednodušený výpočet pevnosti potrubí“.

         Tento výpočet potrubí se dá využít při primárním návrhu trasy potrubí a to přímo projektantem a u potrubí, kde není předepsán detailní výpočet potrubí včetně výpočtové zprávy, stačí. Další výhoda tohoto postupu spočívá v tom, že v případě, že detailní výpočet a vypracování výpočtové zprávy předepsán je, už se ve velké většině nemusí měnit trasa potrubí, která bývá iniciovaná výpočtářem při zpracování detailního výpočtu a výpočtové zprávy.

         Výpočet je tedy rozdělen na tři části:

1.      Zadání hodnot veličin, které jsou nutné pro výpočet obou částí.

2.      Zadání hodnot veličin pro druhou část, výpočet maximální vzdálenosti podpěr a zpětná kontrola

3.    Zadání hodnot veličin pro třetí část, výpočet délky vyložení ramena U-kompenzátoru a zpětná kontrola.

Zadání hodnot ve všech třech bodech se řídí instrukcemi před buňkou určenou pro zadání a také v obdélníkovém obláčku, který se objeví při konkrétní zadávání.

Aplikace je provedena přesně podle citované přílohy uvedené normy, takže v případě problémů je též možnost se na ni obrátit.

Na dalších listech, které nejsou určeny k výpočtu, jsou uvedena vstupní data pro výpočet: Grafy závislosti modulu pružnosti a součinitele tepelné roztažnosti na teplotě, tabulka vnějších průměrů stěn a tlouštěk stěn, tabulka dovolených napětí v závislosti na teplotě

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Vzdalenost podper-plast