Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o excelovské aplikaci

20. 12. 2023

Výpočet zkušebního tlaku  a maximálního dosažitelného tlaku (včetně nekovových potrubí)

 

MANUÁL

Výpočet zkušebního tlaku tlakového zařízení

dle PED 214/68/EU (Nařízení vlády č.219/2016 Sb.)

 

  V uvedené směrnici EU (které identicky odpovídá citované vládní nařízení) jsou uvedeny vztahy, jejichž výsledkem je výpočet zkušebního tlaku tlakového zařízení. Uvedené vztahy se jsou převedeny do tabulkového procesoru Excel a uveden na listu „Výpočet zk.tlaku tl. zařízení“ tohoto souboru. Tato směrnice platí pro ČR a ostatní státy Evropské unie. Tento výpočet platí pro kovy a plasty, neplatí pro křehké materiály např. pro litinu.

       Jak list „Výpočet zk.tlaku tl. zařízení“ vyplnit? Vyplňují se pouze hodnoty v bílých buňkách, výsledky jsou v buňkách světle modrých. Každý řádek znamená jedno potrubí anebo část potrubí. Takže hodnoty se vyplňují pořádcích z leva do prava.

 

Sloupec C. Zadejte číslo nebo jinou identifikaci potrubní větve nebo její části.

Sloupec D. Zadejte Maximální dovolený tlak PS v bar g.

Sloupec E. Zadejte Maximální dovolenou teplotu TS ve stupních Celsia.

Sloupec F. Zadejte identifikaci materiálu

Sloupec G. Zadejte dovolené napětí u kovů platící pro teplotu, při které se provádí tlaková zkouška – nejčastěji při 20°C (v případě plastových potrubí se zadává  srovnávací napětí).  Dovolené napětí u kovů je v tabulce na zvláštním listě a je jen informativní.

Sloupec H. Zadejte dovolené napětí u kovů platící pro maximální dovolenou teplotu TS (v případě plastových potrubí se zadává  srovnávací napětí).  Dovolené napětí u kovů je v tabulce na zvláštním listě a je jen informativní.

Sloupec I . Zadejte vnější průměr potrubí v milimetrech

Sloupec J. Zadejte tloušťku stěny potrubí v milimetrech.

 

Výsledky:

Sloupec K. Automaticky vypočítává tlak v bar g podle vzorce 1.

Sloupec L. Automaticky vypočítává tlak v bar g podle vzorce 2.

Sloupec M. Automaticky vybírá větší hodnotu ze Sloupců K a L tak, jak je definováno v PED

 

Sloupec N. Automaticky vypočítává tlak v bar g podle vzorce 3

Tlak vypočítaný podle tohoto vzorce je nepřekročitelný maximální přípustný tlak pro zadané rozměry trubky. Tento se nesmí překročit, neboť by hrozila destrukce.

Sloupec O. Z toho logicky vyplývá, že zkušební tlak vygenerovaný ve Sloupci M nesmí  překročit tlak vypočítaný ve Sloupci N. V tomto sloupci je tedy proveden výběr tlaku menšího. Toto omezení zkušebního tlaku zvrchu se nejčastěji uplatňuje při kombinaci potrubí z několika materiálů anebo u potrubí z plastů.

 

             Další listy v tomto excelovském sešitu obsahují tabulku dovolených napětí ocelí.