Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zde je obsah

22. 12. 2022

Speciální potrubní komponenty a konstrukce, potrubí pro speciální účely a tekutiny

 

Obsah:

1. O tomto dílu.. 5

2. Návrh některých potrubních komponent  a konstrukčních uzlů.. 6

2.1. Hladké ohyby ohýbané. 6

2.2. Segmentové ohyby. 7

2.3. Svařované T-kusy a tvarovky. 10

2.4. Duplikové potrubí 12

3. Řešení některých problémů při konstrukci potrubí 15

3.1. Zásady kreslení izometrií v této kapitole. 15

3.2. Řešení požadavků tepelné kompenzace. 17

3.2.1. O nutnosti kompenzace délkové roztažnosti 17

3.2.2. Tepelná kompenzace vodorovného potrubí svým tvarem.. 17

3.2.3. Tepelná kompenzace svislého potrubí svým tvarem.. 18

9.3.2.4. Tepelná kompenzace kompenzátory vlnovcovými axiálními 20

3.2.5. Tepelná kompenzace kompenzátory vlnovcovými angulárními 21

3.2.6. Kompenzace potrubí u T-kusů. 21

3.2.7. Kompenzace potrubí u bypassů. 22

3.2.8. Kompenzace potrubí u rozvaděče. 23

3.2.9. Kompenzace potrubí u ventilů. 23

3.2.10.  Odchylky v tepelné kompenzaci u potrubí z plastů. 24

3.2.10.1. Kompenzace horizontálních potrubí svým tvarem.. 24

3.2.10.2. Kompenzace horizontálních plastových potrubí pro uložení do korýtek. 24

3.2.10.3. Kompenzace plastových potrubí „pevnou montáží“. 26

3.2.11. Příklady špatného řešení potrubí z hlediska zabránění kompenzace tepelné roztažnosti 26

3.2.11.1. Umístění pevných bodů vedle sebe. 26

3.2.11.2. Vzpěr potrubí a následné zvlnění potrubí 27

3.2.11.3. Chybné umístění vlnovcového kompenzátoru na potrubní větvi 27

3.3. Konstrukce potrubí u hrdel zařízení s omezeným zatížením.. 28

3.3.1. Omezení zatížení hrdel výrobcem zařízení či aparátu. 28

3.3.1.1. Ocelová hrdla aparátů. 28

3.3.1.2. Hrdla běžných válcových výměníků. 29

3.3.1.3. Smaltovaná hrdla aparátů. 29

3.3.1.4. Hrdla laminátových nádob. 30

3.3.1.5. Hrdla plastových nádob. 30

3.3.2. Omezení zatížení hrdel technickými normami 30

3.3.2.1. Omezení zatížení hrdel kotlů. 30

3.3.2.2. Omezení zatížení hrdel parní turbíny. 30

3.3.2.3. Omezení zatížení hrdel čerpadel 31

3.3.2.4. Omezení zatížení hrdel deskových výměníků. 31

3.3.2.5. Omezení zatížení hrdel ventilů. 32

3.3.3. Konstrukce potrubí u hrdel vodorovných. 32

3.3.3.1. Potrubí u vodorovných hrdel, pouze podpěrami 32

3.3.3.2. Potrubí u vodorovných hrdel, pomocí kompenzátorů. 33

3.3.4. Konstrukce potrubí u hrdel svislých horních. 34

3.3.4.1. Potrubí u svislých horních hrdel, pouze podpěrami 34

3.3.4.2. Potrubí u svislých horních hrdel, pomocí kompenzátorů. 35

3.3.5. Konstrukce potrubí u hrdel svislých spodních. 36

3.3.5.1. Potrubí u svislých spodních hrdel, pouze podpěrami 36

3.3.5.2. Potrubí u svislých spodních hrdel, pomocí kompenzátorů. 37

3.3.6. Příklady špatného řešení potrubí z hlediska přetížení hrdel 37

3.3.6.1. Velký pohyb hrdla anebo malé dovolené zatížení hrdla. 37

3.3.6.2. Blízká vzdálenost hrdla a pevného bodu. 37

3.3.6.3. Použití vlnovcového kompenzátoru na hrdle v případě velkého tlaku média. 38

4. Návrh potrubí pro speciální podmínky.. 39

4.1. Potrubí při dynamickém zatěžování 39

4.1.1. Odstranění kmitání potrubí 39

4.1.1.1. Zásah do tvaru kmitání 39

4.1.1.2. Přeladění potrubí 40

4.1.1.3. Zatlumení potrubí 40

4.1.2.  Potrubí v případě existence hydraulického rázu. 41

4.1.3.  Uložení potrubí pro případ zemětřesení 42

4.2. Konstrukce potrubí při jeho ukládání na nezkonsolodovaném či nestabilním podloží 42

4.2.1. Výhody a nevýhody povrchového a podzemního potrubí v případě nestabilního podloží 42

4.2.2. Řešení povrchového potrubí na nestabilním podloží 43

4.2.2.1. Řešení trasy a kompenzace tepelné roztažnosti a poklesu podpěr 43

4.2.2.2. Konstrukce kluzné podpěry. 44

4.2.3. Řešení podzemního potrubí na nestabilním podloží 44

4.3. Potrubí pro tekutiny o nízkých a velmi nízkých teplotách. 45

4.3.1.  Základní rozdělení 45

4.3.2.  Vlastnosti tekutin. 45

4.3.3.  Vlastnosti potrubních materiálů. 45

4.3.4.  Izolace před únikem chladu. 48

4.3.5.  Podpěry kryogenního potrubí 48

4.3.6.  Armatury kryogenního potrubí 49

4.3.7.  Výpočet potrubí pro tekutiny mající nízké a velmi nízké teploty. 49

4.3.7.1. Výpočet podle mezních stavů. 49

4.3.7.2. Mezní stavy, které potřebují zvláštní pozornost 49

4.4. Předizolovaná potrubí pro horkovody ukládané do země. 50

4.4.1. Definice a popis předizolovaného bezkanálového (sdruženého) potrubí 50

4.4.2.        Norma ČSN EN 13941-1 – úvodní informace. 51

4.4.3.        Materiálové hodnoty jednotlivých složek potrubí 52

4.4.4. Zatížení potrubí zeminou podle uvedené normy. 53

4.4.5. Mezní stavy v předizolovaném potrubí 54

4.4.6. Kompenzace tepelných dilatací 54

4.4.7. Možnosti použití předizolovaných potrubí 55

4.5. Pravidla pro konstrukci skidů. 57

4.5.1. Co to je skid. 57

4.5.2. Ukládání potrubí, armatur a aparátů do skidu. 57

4.5.3. Zakončení potrubí a možnosti napojení okolních skidů a ostatních okolních zařízení 58

5. Návrh potrubí pro nebezpečné a zvláštní tekutiny.. 60

5.1. Potrubí pro vodík v plynném stavu. 60

5.1.1. Vlastnosti vodíku a působení vodíku na potrubí 60

5.1.1.1. Důležité vlastnosti vodíku. 60

5.1.1.2. Působení vodíku na ocelové potrubí. 60

5.1.1.3. Působení vodíku na ostatní kovy. 62

5.1.1.4. Působení vodíku na nekovová potrubí 62

5.1.2. Zásady pro konstrukci a výpočet vodíkového potrubí 63

5.1.2.1. Výběr materiálu. 63

5.1.2.2. Výpočet tloušťky stěny potrubí pro vytvoření potrubní třídy. 64

5.1.2.3. Výpočet potrubní větve – vyhodnocování napětí 64

5.1.2.4. Konstrukce. 65

5.1.2.5. Požadavky na výrobu a NDT. 66

5.1.3. Zásady pro provozování vodíkovodu. 66

5.2. Potrubí pro kapalný a plynný chlor 67

5.2.1. Vlastnosti chloru a působení chloru na potrubí 67

5.2.1.1. Důležité vlastnosti chloru. 67

5.2.1.2. Působení chloru na ocelové potrubí. 67

5.2.1.3. Působení chloru na neželezná a nekovová potrubí 68

5.2.2. Zásady pro konstrukci a výpočet potrubí pro chlor. 68

5.3. Potrubí pro sypké materiály. 68

5.3.1.Všeobecné informace. 68

5.3.2. Materiál potrubí 68

6. Související technické normy a legislativa.. 69

6.1. Související legislativa. 69

6.2. Související technické normy. 69

6.3. Potrubí pro chlor 69

7. Použitá literatura a literatura pro další studium.. 71

7.1. Odborná literatura. 71

7.2. Zajímavé internetové adresy. 71