Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zde je obsah

12. 12. 2022

Tvorba potrubní třídy

 

Obsah:

 

1. Použité veličiny a jednotky.. 5

2. Co umožňuje tvorbu potrubní třídy?.. 6

3. Systémy značení potrubní třídy.. 7

4. Konstrukce potrubní třídy.. 8

4.1. Základní údaje a složení potrubní třídy. 8

4.2. Tlakoteplotní tabulka. 9

4.3. Výpočet teoretické tloušťky stěny s. 10

4.3.1. Výpočet tloušťky stěny trubky. 10

4.3.2. Výpočet tloušťky stěny tvarovek. 10

4.3.3. Výpočet v případě zatížení podtlakem.. 10

4.3.4. Výpočet v případě podzemního potrubí 11

4.4. Přídavky tloušťky stěny trubky. 11

4.4.1. Znázornění a označení přídavků. 11

4.4.2. Korozně-erozní přídavek. 12

4.4.3. Záporná výrobní tolerance tloušťky stěny trubky. 13

4.5. Potrubní třídy pro speciální tekutiny a ze speciálních materiálů. 15

4.5.1. Potrubní třídy pro kryogenní kapaliny a chladiva. 15

4.5.2. Potrubní třídy pro plynný vodík. 15

4.5.3. Potrubní třídy pro potrubí z plastů. 16

4.5.3.1. Výpočet tloušťky stěny. 16

4.5.3.2. Přídavky tloušťky stěny trubky. 17

4.5.3. Potrubní třídy pro potrubí z laminátů. 17

5. Komponenty potrubní třídy.. 19

5.1. Trubky. 19

5.2. Tvarovky. 20

5.2.1. Tvarovky všeobecně. 20

5.2.2. Hladké ohyby - použití 21

5.2.3. Segmentové ohyby. 21

5.3. Příruby. 22

5.4. Spojovací materiál 23

5.5. Těsnění 25

5.6. Kompenzátory. 26

5.7. Tlakové hadice. 27

5.8. Armatury. 29

5.9. Označení konců dílů potrubní třídy. 32

5.10. Komponenty PT pro potrubí z plastů. 33

5.11. Komponenty PT pro potrubí z laminátů. 33

6. Materiály pro potrubí 35

6.1. Oceli 35

6.1.1. Základní vlastnosti ocelí 35

6.1.2. Nelegované a nízkolegované oceli. 36

6.1.3. Oceli pro nízké teploty. 36

6.1.4. Jemnozrnné oceli 36

6.1.5. Korozivzdorné oceli 36

6.1.5.1. Feritické oceli. 36

6.1.5.2. Martenzitické oceli. 37

6.1.5.3. Austenitické oceli 37

6.1.5.4. Austeniticko-feritické oceli 37

6.2. Litiny. 38

6.2.1. Základní vlastnosti litin. 38

6.2.2. Šedá litina. 38

6.2.3. Tvárná litina. 39

6.3. Neželezné kovy. 40

6.3.1. Hliník a jeho slitiny. 40

6.3.2. Měď a její slitiny. 40

6.3.2.1. Měď.. 40

6.3.2.2. Bronz. 41

6.3.2.3. Mosaz. 42

6.3.3. Titan a jeho slitiny. 42

6.3.4. Slitiny žáruvzdorné a žárupevné. 45

6.4. Plasty a lamináty. 46

6.5. Ostatní materiály pro potrubí 47

6.5.1. Sklo. 47

6.5.2. Keramika. 48

6.5.3. Beton. 48

7. Související technické normy a legislativa.. 50

7.1. Související legislativa. 50

7.2. Související technické normy. 50

7.2.1. Platné původem české technické normy. 50

7.2.2. Evropské normy (harmonizované k PED) - Kovová potrubí 50

7.2.3. Německé normy (harmonizované k PED). 52

8. Použitá literatura a literatura pro další studium... 53

8.1. Odborná literatura. 53

8.2. Firemní literatura. 53

8.3. Zajímavé internetové adresy. 54