Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Průtok vícefázové tekutiny (směs kapaliny a plynu) - slug flow

8. 12. 2015
 
1. Použité značky a jednotky
 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

FR, Fx, Fy

síly a složky sil v kN

2.

(ró)L

hustota kapalné fáze tekutiny

3.

(ró)G

hustota plynné fáze tekutiny

4.

AP

průtočná průřezová plocha

5.

VS

rychlost tekutiny smíšené fáze

6.

VSL

rychlost kapaliny

7.

VSG

rychlost plynu

8.

QLA

hmotnostní průtok kapaliny

9.

QGA

hmotnostní průtok plynu

10.

DAF

koeficient dynamické přirážky

11.

 

 

12.

 

 

 
 
 

 

2. Průtok vícefázové tekutiny (tj. směsi kapaliny a plynu) -

    slug flow

 

         Průtok vícefázové tekutiny způsobuje zatížení formou rázů v těch potrubních

dílech, které mění směr proudění média. Ráz od průtoku vícefázové tekutiny se

hodnotí v souladu s následujícím postupem:

 

obr.jpg

 

 

           Síla na koleno pro ustálené proudění je:

 

vz13.jpg

vz14.jpg

vz15.jpg

Kde  je                                                  VS = VSL+ VSG

a                                                          DAF = 2

Výpočet rychlostí je podle vzorců:

vz16.jpg

vz17.jpg

 

3. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 
 
Podroužek L.: Navrhování, stavba a provoz tepelných sítí I. a II. Díl, SNTL Praha, 1956
Maštovský O.: Hydromechanika, SNTL Praha 1964