Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Charakteristika celé potrubní větve

5. 2. 2015

1.    Použité značky a jednotky 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

Δptrubka

tlaková ztráta při proudění potrubím

2.

Δpm.od

tlaková ztráta místních ztrát

3.

n

počet jednotlivých úseků trubky

4.

k

počet místních ztrát

5.

K [kg/m7]

konstanta potrubního systému

6.

V(s tečkou)

 [m3/s]

objemový průtok

7.

 

 

8.

 

 

 

2. Charakteristika celé potrubní větve

             Charakteristika potrubního systému je závislost tlakové ztráty v potrubní trase a ve všech místních odporech, které jsou v této trase vloženy. Z rovnice pro výpočet tlakové ztráty je zřejmé, že při ρ=konst. se bude tlaková ztráta měnit pouze se střední rychlosti proudění respektive s průtokem. Rovnice charakteristika potrubního systému viz dále:

pr14.jpg

            Uvedená rovnice platí i pro potrubí nekruhového průřezu. Čím menší je konstanta potrubního systému K tím menší je i tlaková ztráta v potrubní trase viz následující graf:

proud5.jpg

 

3. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace

Maštovský O.: Hydromechanika, SNTL Praha 1964

 

Steidl H., Neužil L., Fořt I., Vlček J.: Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla, Academia Praha, 1975

Smetana J.: Hydraulika, Nakladatelství ČSAV, 1957

http://www.transformacni-technologie.cz/skrceni-plynu-a-par.html