Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. Výpočet vnitřního průměru potrubí

19. 8. 2013

 

1.    Použité značky a jednotky 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

d

vnitřní průměr potrubí

2.

Qhm

hmotnost protékajícího média za časovou jednotku

3.

Qobj

objem protékajícího média za časovou jednotku

4.

v

střední rychlost protékajícího média

 5.

(ró) 

hustota protékajícího média 

 6.

 p

tlak protékajícího média 

 

 

 2. Výpočet vnitřního průměru potrubí

     Vzorec pro výpočet vnitřního průměru potrubí se odvodí ze základního vztahu pro výpočet objemového množství za čas v potrubí:

vzorec1.jpg

Z uvedeného vztahu se vypočítá d a pokračuje se dále podle tohoto odvození:

vzorec2.jpg

      Vhodné rychlosti jsou v tabulce dále. Po navržení vnitřního průměru se celá trasa potrubí zkontroluje na tlakové ztráty podle vedlejší kapitoly.

 

Médium

Druh potrubí – přesnější určení

Doporučená střední rychlost proudění   m/s

pára

Přehřátá pára

40 až 60

Sytá pára

30 až 40

Expandovaná pára u parní turbíny

50 až 100

Nízkotlaká pára např. pro topení

10 až 15

Dálkové parovody

25 až 40 (extrémně až 60)

voda

Sací potrubí u čerpadla

1 až 1,5

Výtlačné potrubí u čerpadla

1 až 3

Tlaková voda

15 až 30

Vodovodní síť s pitnou vodou

0,5 až 1,0

vzduch

Výtlačné potrubí od kompresoru

20 až 30

olej

Dle viskozity

0,5 až 1,0

plyny

Nízkotlaké domovní plynovody

1 až 2

Plynovody do 5 bar g

10 až 35

Plynovody dálkové

25 až 65

Tabulka doporučených středních rychlostí proudění

 

            Hustoty tekutin (jinak média) je  možno najít v kapitole "Zatížení od hmotnosti potrubí, tekutiny a izolace" na těchto stránkách. U plynů je mění jejich hustota v závislosti na tlaku a teplotě, návod k tomuto přepočtu najdete též v uvedené kapitole.

             Přepočet průtoku a rychlosti proudění můžete provést zde: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/83-prepocet-prutoku-a-rychlosti-proudeni-v-potrubi 

 

3. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace
 

Maštovský O.: Hydromechanika, SNTL Praha 1964

 

Steidl H., Neužil L., Fořt I., Vlček J.: Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla, Academia Praha, 1975

Smetana J.: Hydraulika, Nakladatelství ČSAV, 1957