Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Zvyšování teploty potrubí způsobené Sluncem - základní rovnice

1. 11. 2018

Podmínky výpočtu:

1. Potrubí není izolované, není ani protikorozně ošetřeno

2. Potrubí je vždy kolmé ke slunečním paprskům

3. Potrubí je uloženo na podpěrách, které jsou tepelně izolovány a tím ztráty způsobené vedením tepla přes tyto podpěry jsou zanedbatelné

4. Není započítáno znečistění ovzduší ani zakrytí Slunce oblaky

5. Okolní teplota je 35°C

 

Základní uvažovaná rovnice:

A1+A2-A4=AP

kde   A1 je energie od přímého záření Slunce

         A2 je energie od difuzního záření Slunce

          A4 je energie ztracená ochlazováním okolním vzduchem

         AP je energie, která zůstává v potrubí a způsobuje tak jeho ohřívání

 


Energie (teplo), která zůstává v potrubí a způsobuje tak jeho ohřívání

  Teplo potřebné k ohřátí tělesa o hmotnosti m o teplotu Δ t {\displaystyle {\Delta t}} lze vypočítat pomocí následujícího vztahu.

Q = m c Δ t {\displaystyle Q=mc\Delta t\,} AP =

   kde Δ t = t 2 t 1 {\displaystyle {\Delta t}=t_    {2}-t_{1}} , t1 je počáteční a t2 je konečná teplota tělesa, c je měrná tepelná kapacita látky daného tělesa. Měrná tepelná kapacita ocele je 450 J/kg/K. Je-li potrubí naplněno médiem a ohříváme-li potrubí s ním musíme jeho tepelnou kapacitu připočítat.

 

Vzorek potrubí pro výpočet

DN1000, tj vnější průměr 1016x8  mm, délka vzorku 1 m, materiál uhlíková ocel.

hustota oceli 7850kg/m3. Hmotnost vzorku: 785kg


Pro tento vzorek potrubí vypočítáme závislost mezi nárůstem teploty a časem.

                    AP = 785.450.(t-35) = 0,3532.106(t-35)

 

Celková rovnice se započtení výsledků ostatních kapitol ukazuje závislost teploty potrubí a času, za který je možné ji dosáhnout:


1215.tč   - 30,0 .(t-35). tč - 0,17 . (t-35)2. tč  = 0,3532.106 (t-35)

 

1. příklad vypočítejme dobu, za kterou se teplota vzorku potrubí ohřeje na 45°C, tj. o 10°C:


           1215.tč   - 30,0 .10. tč - 0,17 . 102. tč  = 0,3532.106.10

a z toho

 

tč=3933s=1,1hodiny


2. příklad vypočítejme dobu, za kterou se teplota vzorku potrubí ohřeje na 60°C, tj. o 25°C:

 

           1215.tč   - 30,0 .25. tč - 0,17 . 252. tč  = 0,3532.106.25

a z toho

 

tč=24596s=6,8hodiny