Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Energie ztracená předáváním tepla okolnímu vzduchu

1. 11. 2018

 

V tomto případě jde o ustálené vedení tepla mezi  materiálem potrubí - ocelí a okolním vzduchem.  Zjednodušený vztah prostupu tepla pro tepelně neizolované kovové trubky

U = vzorec [W/m2K]
 

kde je         he  součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu

                  

Det  vnější průměr trubky 

Součinitel přestupu tepla

Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu (he) je uváděn v závislosti na povrchové teplotě  a na teplotě okolí. Pro stanovení součinitele přestupu tepla (he) z teplotního rozdílu povrchové teploty a teploty okolí se uvádí vztah:

he = 9,4 + 0,053 . (θpe − θu) [W/m2K]
 

kde je                θpe        povrchová teplota  trubky

                          θu          teplota okolí

 
  •  

Použitá literatura:

Jelínek V., Bradáčová A.:  Posuzování tepelně izolačních vlastností teplovodního potrubí, Část 1. Prostup tepla stěnou potrubí, 2016, http://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/14301-posuzovani-tepelne-izolacnich-vlastnosti-teplovodniho-potrubi

 

Vzorek potrubí pro výpočet

DN1000, tj vnější průměr 1016x8  mm, délka vzorku 1 m, materiál uhlíková ocel.

Povrch trubky, kterým je energie odváděna do vzduchu: Pl = 3,19 m2

 

Výpočet ztracené energie vzorku od slunce za čas tč:

Součinitel přestupu tepla: he = 9,4+0,053.(t-35)

                 A4=U.(t-35).tč = Pl.he.(t-35). tč =

                   = Pl.(t-35). tč .(9,4+0,053(t-35))=

                   = 30,0 .(t-35). tč +0,17 .(t-35)2. tč